BPMK

Dokumentumok

Dokumentumok (6)

Gyakran Ismételt Kérdések


GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A kérdések és a válaszok nem teljes körűek, tájékoztató jellegűek, hivatkozásra nem használhatók.


I. Kamara és tagság


1.1 Mi a különbség a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara között?
1.2 Mi a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara feladata?
1.3 Milyen országos feladatokat lát el a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara?
1.4 Hogyan érhető el a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara?
1.5 Milyen szakmai tagozatok találhatók a Magyar Mérnöki Kamarában, mi a fő feladatuk és ki lehet a tagja?
1.6 Melyek a mérnöki kamarai tagfelvétel feltételei?
1.7 Lehet-e jogosultságot kapni kamarai tagfelvétel nélkül?
1.8 Hol és hogyan lehet jelentkezni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarába?
1.9 Ki kaphat mérnökigazolványt, hol kell kérnem és milyen kedvezményekre jogosít?

II. Jogosultságok


2.1 Milyen jogszabályok vonatkoznak a mérnöki kamarára és milyen jogszabályok alapján lehet jogosultságot kapni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarában?
2.2 Milyen típusú jogosultságokat lehet kapni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarában?
2.3 Milyen végzettség és mennyi szakmai gyakorlat szükséges a mérnöki kamarai jogo-sultságokhoz?
2.4 Hol és hogyan lehet új jogosultságot kérni?
2.5 Hol lehet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői kérelmet benyújtani és hol találom az ehhez szükséges kérelem nyomtatványt?
2.6 A mérnöki kamarában kik a nyilvántartottak?
2.7 Meddig érvényes a jogosultságom és kérnem kell-e a hosszabbítását vagy automa-tikusan meghosszabbodik?
2.8 Miért van két „kamarai számom”?
2.9 Mit jelent a tanúsítvány, ki adja ki és mely szakmagyakorlási területeken kérhetek ilyet?
2.10 Hol és hogyan tudok új tanúsítványt igényelni?
2.11 Hol és hogyan tudom a tanúsítványomat meghosszabbítani?
2.12 Mérnöki végzettséggel nem rendelkezők kaphatnak-e jogosultságot?
2.13 Ki kaphat eseti engedélyt?
2.14 Milyen típusú szakmai címeket adhat ki a BPMK?

III. Beszámoló vizsga és továbbképzés


3.1 Mi a beszámoló vizsga?
3.2 Hol és hogyan lehet jelentkezni a beszámoló vizsgára?
3.3 Mi a következménye, ha valaki elmulasztja a beszámoló vizsga letételét?
3.4 Milyen továbbképzési előírások vannak, és hol találom meg?
3.5 Kinek kell a jogi továbbképzést teljesítenie, hol tudok jelentkezni rá?
3.6 Kinek kell a szakmai továbbképzést teljesítenie?
3.7 Kinek nem kell szakmai továbbképzést teljesítenie?
3.8 Hol tudok a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által szervezett szakmai továbbképzésekre jelentkezni?
3.9 Jelentkezhetek-e más területi kamara által szervezett továbbképzésre, ill. hol tudok tájékozódni az országosan elérhető szakmai továbbképzésekkel kapcsolatosan?
3.10 Mi a következménye, ha valaki nem teljesíti a továbbképzést?
3.11 Hol és hogyan tudom megnézni a teljesített továbbképzéseimet?
3.12 Hogyan tudok belépni az E-mérnök rendszerbe?
3.13 Hol találok felkészítő tanfolyamot új műszaki ellenőri, ill. felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez?

IV. Mérnöki munkavégzések itthon és külföldön


4.1 Elfogadható-e a külföldön szerzett végzettség?
4.2 Hol és hogyan lehet kérni a külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány megfelelőségét?
4.3 Külföldiek végezhetnek-e Magyarországon mérnöki kamarai jogosultsághoz kötött munkát?
4.4 Hol és hogyan lehet kérni a határon átnyúló szolgáltatás végzésére engedélyt?
4.5 Ad-e engedélyt mérnöki kamara külföldi munkavégzésre?4.6/ Mik a fontosabb mér-nöki kamarai szabályzatok?
4.6 Melyek a fontosabb mérnöki kamarai szabályzatok?
4.7 Mikor lehet, és hogyan kell a mérnöki kamarai jogosultsággal rendelkező ellen etikai-fegyelmi eljárást indítani?
4.8 A mérnöki kamarai jogosultsággal végzett tevékenységeknél milyen összeférhetetlenségek vannak?

V. Pénzügyek


5.1 Mi a mérnöki díjszabás?
5.2 Mennyit kell a mérnöki kamarában fizetni?
5.3 Hogyan lehet fizetni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál?
5.4 A tagdíj befizetések elmaradásának milyen következménye van?


VI. Cégek


6.1 Mikor szükséges a cégregisztráció?
6.2 Hogyan regisztrálhatom a cégemet?

VII. Űrlapok

1. Mérnöki kamarai jelentkezési lap
2. Kérelem tervezői és/vagy szakértői jogosultság megadásához
3. Kérelem felelős műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri jogosultság megadásához
4. Kérelem épületenergetikai tanúsítói jogosultság megadásához
5. Kérelem meglévő jogosultság hosszabbításához
6. Szakmai gyakorlat igazolása
7. Kérelem az atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértői jogosultsághoz
8. Kérelem határon átnyúló szolgáltatás végzésére
9. Kérelem külföldön szerzett végzettség elismeréséhez
10. Kérelem eseti engedélyhez
11. Kérelem jogosultság szüneteltetéséhez
12. Bejelentés etikai-fegyelmi ügyben  


Önéletrajzhoz

A kamarai tagok nyilvántartásához az önéletrajznak az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:
a) természetes személyazonosító adatok, (név, előző név, ha volt, születési hely és idő, anyja neve)
b) állampolgárság,
c) lakóhely, székhely,
d) elérhetőségi cím (postacím, telefon, e-mail),
e) szakirányú végzettséget igazoló oklevél száma, kelte, kiállító intézmény neve,
f) szakmai gyakorlat ideje, helye (szakmai végzettség megszerzését követően)


VÁLASZOK

I. Kamara és tagság

1.1 Mi a különbség a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara között?
A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban MMK) országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, míg a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban BPMK) Budapest Főváros és Pest megye közigazgatási területére vonatkozóan látja el feladatait és rendelkezik hatáskörrel. (1996. évi LVIII. törvény II-III. Fejezet)
Az MMK tagjai a területi kamarák.
A területi kamarák elsőfokú döntéshozatali köztestületek, így a BPMK is.
A BPMK első fokon engedélyezi területére vonatkozóan a mérnöki szakmagyakorlási tevékenységet, ill. annak meghosszabbítását, és vezetik az e tevékenységek folytatására jogosultak névjegyzékét.
Az MMK másodfokon jár el a mérnöki tevékenység, valamint egyéb szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésével összefüggő ügyekben.
A területi kamarák adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezetik a mérnöki tevékenység folytatására jogosultak névjegyzékét és biztosítják annak nyilvánosságát.

1.2 Mi a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara feladata?

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban BPMK) tevékenységének célja és feladata az adott szakmai terület (ágazat) mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep.
Eszközei:
– az önkormányzatokkal való kommunikáció feltételeinek megteremtése,
– a szakmai, tudományos egyesületekkel való együttműködés a szakcsoportokon keresztül,
– a jogszabályalkotási folyamatba való érdemi bekapcsolódás a véleményezés és javaslattétel fázisában,
– a mérnöki munka érdekében, annak szakszerű végrehajthatóságára, a jogszabályok ösz-szefüggéseinek bemutatása, segédletek kidolgozásával,
– az ellenőrzési jog érvényesítése.
A BPMK Magyarországon a legnagyobb létszámú területi mérnöki kamara, mintegy 10 ezer mérnök tagot számlál és összesen mintegy 14 ezer műszaki szakembert jogosít munkájuk végzéséhez. Tagjai mérnöki tevékenységével kapcsolatban további szolgáltatásokat nyújt, pl. eljárási ügyekben felvilágosítást ad.
Az MMK szakmai tagozatai az ügyrendjében meghatározott feladatai ellátásának segítésé-re a területi kamarával (BPMK) közösen a BPMK illetékességi területén működő szakcsoportokat hozhat létre.

1.3 Milyen országos feladatokat lát el a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara?

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának (továbbiakban BPMK) az alábbi jogszabályok országos feladatokat is adnak Budapest Főváros és Pest megye közigazgatási területére vonatkozó feladatokon kívül, melyek a következők:
•    épületek energetikai tanúsítások ellenőrzését a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján,
•    az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők minősítését végző bizottságot mű-ködteti.

•    határon átnyúló kérelmek elbírálását a 2001. évi C. törvény X. fejezet alapján,
•    külföldi diploma megfelelőség elfogadását a 2001. évi C. törvény, illetve a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet alapján.

1.4 Hogyan érhető el a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara?

Személyes megkeresés esetén: 1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7. szám alatt található.
Az ügyfélszolgálat munkatársainak telefonszáma a www.bpmk.hu honlapon a ME-NÜ/Ügyfélszolgálat címszó alatt található.

Ügyfélfogadási rend: előzetes bejelentkezés alapján
Hétfő: 9-11:30 és 12-15:00 között
Kedd: 9-11:30 és 12-15:00 között
Szerda: 9-11:30 és 12-17:00 között
Csütörtök: 9-11:30 és 12-15:00 között
A fenti időpontokon kívül előzetes telefonos megbeszélés alapján van lehetőség ügyintézésre!
A személyes ügyintézés helyett az elektronikus, illetve a telefonon történő kapcsolatfelvételt javasoljuk!

1.5 Milyen szakmai tagozatok találhatók a Magyar Mérnöki Kamarában, mi a fő feladatuk és ki lehet a tagja?

A szakmai tagozatok a kamara országos szervezeti egységei közös szakterületi érdekeltségébe tartozó mérnököket magába foglaló szervezetek, amelyek nyilvántartott tagsággal, saját önkormányzattal, valamint feladat- és hatáskörrel rendelkeznek.
A tagozatok legfontosabb feladatai: amellett, hogy segítik a területi kamarák közigazgatási feladatainak ellátását, állást foglalnak a szakmai illetékességi körébe utalt szakmagyakorlási jogosultságok elbírálása során, közreműködnek a szakterületükbe tartozó jogosultsági és beszámoló vizsgaanyagok elkészítésében és a vizsgáztatásban, javaslatot tesznek a kamarai továbbképzések tematikájára.
A kamarai tagok több szakmai tagozatnak is tagjai lehetnek a tevékenységük, illetve szakképesítésük szerint:
•    Akusztikai Tagozat
•    Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat
•    Egészségügyi-műszaki Tagozat
•    Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat
•    Energetikai Tagozat
•    Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat
•    Építési Tagozat
•    Épületgépészeti Tagozat
•    Gáz- és Olajipari Tagozat
•    Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat
•    Geotechnikai Tagozat
•    Gépészeti Tagozat
•    Hírközlési és Informatikai Tagozat
•    Környezetvédelmi Tagozat
•    Közlekedési Tagozat
•    Munkabiztonsági Tagozat
•    Szilárdásvány-bányászati Tagozat
•    Tartószerkezeti Tagozat
•    Tűzvédelmi Tagozat
•    Vegyészmérnöki Tagozat
•    Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat

1.6 Melyek a mérnöki kamarai tagfelvétel feltételei?

Kamarai tag az lehet, aki
a/ magyar állampolgár, ill. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, vagy
b/ a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendel-kezik, vagy
c/ az a/ és b/ pont alá nem tartozó külföldi állampolgár nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján,
d/ nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült,
e/ a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy főiskolán szer-zett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert diplomával rendelkezik. (1996. évi LVIII. törvény 25. §)

1.7 Lehet-e jogosultságot kapni kamarai tagfelvétel nélkül?

Igen lehet. A műszaki ellenőri és/vagy felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlók, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők, energetikai tanúsítók továbbá a határon átnyúló, ill. eseti engedély alapján jogosultságot kapott szakmagyakorlók részére nem kötelező a kamarai tagság.

1.8 Hol és hogyan lehet jelentkezni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarába?

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarába jelentkezni a honlapján, www.bpmk.hu oldalon a MENÜ/Dokumentumok címszó alatt a „MÉRNÖKI KAMARAI JELENTKEZÉSI LAP” kitöltésével lehet (1. űrlap). Csatolni szükséges a szakmai önéletrajzot és a felsőfokú vég-zettséget igazoló oklevelek másolatát. A felvételről a kamara írásban értesítést küld.
A Budapesten vagy Pest megyében lakók a kamarai tagságra a jelentkezési lapot benyújt-hatják elektronikusan: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, levélben: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. címre.

1.9 Ki kaphat mérnökigazolványt, hol kell kérnem és milyen kedvezményekre jogosít?

A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban MMK) 2015. novemberétől bevezette tagjai számára a mérnökigazolványt. A személyre szóló, a tulajdonos aláírásával ellátott kártya lényege, hogy a mérnökök könnyen és gyorsan igazolhassák kamarai tagságukat, ráadásul az igazolvány QR-kódja közvetlen hozzáférést biztosít a közhiteles kamarai névjegyzékhez is.
Minden kamarai tag számára ingyenesen biztosított kártyához olyan kedvezmények is kapcsolódnak, melyeket a kamarával e tekintetben együttműködési megállapodást kötő szolgáltatók biztosítanak a mérnököknek. A kedvezményekről szóló részletes tájékoztató www.mmk.hu/TAGJAINKNAK/MÉRNÖKIGAZOLVÁNY címszó alatt olvasható.
A MMK az új kamarai tagok számára az igazolványt automatikusan elkészítteti és elküldi. Az igazolványok gyártása nem folyamatosan, hanem kb. negyedévente történik.


II. Jogosultságok

2.1 Milyen jogszabályok vonatkoznak a mérnöki kamarára és milyen jogszabályok alapján lehet jogosultságot kapni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarában?

A rendeletek a www.bpmk.hu honlapon a MENÜ/Jogszabályok címszó alatt megtalálhatók.
1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1. § (1),
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről,
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről,
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről,
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról,
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről (Közúti biztonsági auditor),
247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről,
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól,
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról,
327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól.
A jogszabályok ingyenesen letölthetőek az njt.hu honlapról is.

2.2 Milyen típusú jogosultságokat lehet kapni a mérnöki kamarában?

Tervezési, szakértési, műszaki ellenőrzési, felelős műszaki vezetési és energetikai tanúsítói jogosultságot lehet kérni alábbi szakmák területén az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerint:
a) településtervezés,
b) építészeti-műszaki tervezés,
c) településrendezési szakértés,
d) építésügyi műszaki szakértés,
e) építési műszaki ellenőrzés,
f) felelős műszaki vezetés,
g) energetikai tanúsítás.
A fent meghatározott szakmákhoz tartozó részszakterületeket a Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A további jogosultságok az alábbi Korm. rendeletek alapján kérhetők és a következők lehetnek:
munkabiztonsági szakértői a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján,
környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakértői a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján,
közlekedési területen végzett szakértői a 14/2010. (II. 5.) Korm. rend. alapján,
közúti biztonsági auditor a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján,
atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján,
tűzvédelmi tervezői a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint,
geodéziai tervezői, geodéziai szakértői a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint.

2.3 Milyen végzettség, mennyi szakmai gyakorlat szükséges a mérnöki kamarai jogosultságokhoz?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti szakmagyakorlási tevékenységekhez kapcsolódóan a Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza:
a) a jogosultsághoz kötött tevékenységek részletes meghatározását,
b) a jogosultság névjegyzéki jelölését,
c) a minimális képesítési követelményt szakterületi bontásban,
d) az előírt szakmai gyakorlati időt.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alá nem tartozó többi jogosultságnál II/2.1. pontban felsorolt jogszabályok tartalmazzák a szükséges követelményeket.   

2.4 Hol és hogyan lehet új jogosultságot kérni?

Az új jogosultság iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes területi kamarához, a Budapesten vagy Pest megyében lakók a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához (BPMK) nyújthatják be. A kérelem menete a www.bpmk.hu oldalon a ME-NÜ/Jogosultsági ügyek címszó alatt olvasható. A kérelem nyomtatványhoz csatolandó mellékletek listája ugyanitt találhatók meg.
Az új jogosultság iránti kérelem nyomtatványok (a jogosultság típusától függően) letölthetők a bpmk.hu/MENÜ/Dokumentumok címszó alatt:
„Kérelem mérnöki kamara által adható tervezői, ill. szakértői jogosultság megadásához”
(2. űrlap), „Kérelem felelős műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri jogosultság megadásához” (3. űrlap), „Kérelem épületenergetikai tanúsítói jogosultság megadásához” (4. űrlap).

2.5 Hol lehet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői kérelmet benyújtani és hol találom az ehhez szükséges kérelem nyomtatványt?

A kérelmező a független nukleáris szakértői területre vonatkozó kérelmét a lakcíme szerinti területi mérnöki kamarába kell benyújtania. Ha a beadvány megfelel a tartalmi és formai követelményeknek, akkor Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának (BPMK) történt továbbítás után a Minősítő Bizottsághoz (MB) kerül a kérelem. A végleges véleményt a BPMK továbbítja az illetékes területi kamara felé a szükséges intézkedés megtételére (hiánypótlás felhívás, határozathozatal, elutasítás stb.)
A BPMK honlapján a www.bpmk.hu /Menü / Dokumentumok között található „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői jogosultság kérése” c. kérelem nyomtatvány.

2.6 A mérnöki kamarában kik a nyilvántartottak?

Nyilvántartottak a műszaki ellenőri és/vagy felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlók, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők, energetikai tanúsítók, továbbá a határon átnyúló, ill. eseti engedély alapján jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlók. Részükre nem kötelező a kamarai tagság.

2.7 Meddig érvényes a jogosultságom és kérnem kell-e a hosszabbítását vagy automatikusan meghosszabbodik?

A jogosultság általában 5 éves időszakra szól, meghosszabbítása továbbképzésekhez kötött és nem automatikus. A hosszabbítást a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara honlapján a www.bpmk.hu oldalon a MENÜ/Dokumentumok címszó alatt található „Kérelem meglévő jogosultság hosszabbításához” (5. űrlap) kitöltésével és a rajta található e-mail címre küldéssel lehet kérni.

Ettől eltérően: a munkabiztonsági szakértői, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői, környezetvédelmi szakértői, a 14/2010. Korm. rendelet alapján kapott közlekedés szakértői, valamint közúti biztonsági auditor jogosultságoknak nincs lejárati ideje.

2.8 Miért van két „kamarai számom”?

A névjegyzékben azoknak a szakmagyakorlóknak van két száma, akik rendelkeznek a tervezői és/vagy szakértői jogosultság mellett műszaki ellenőri és/vagy felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói vagy atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői jogosultsággal is. Az előbbi jogosultsághoz tartozik a kamarai szám, az utóbbihoz pedig a nyilvántartási szám.

2.9 Mit jelent a tanúsítvány, ki adja ki és mely szakmagyakorlási területeken kérhetek ilyet?

A tanúsítási rendszerrel a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) elő kívánja segíteni a mérnöki szolgáltatások színvonalának emelését. Tanúsítvány kiadása országos hatáskörrel az MMK feladata. Az MMK tagjainak kérelemre, az alábbi szakmagyakorlási területeken tanúsítja megfelelő végzettségüket, gyakorlatukat és magas szintű képességüket:
•    Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók,
•    Vegyészmérnöki,
•    Erdőmérnöki, Faipari mérnöki és Agrárműszaki,
•    Gépészeti,
•    Egészségügyi-műszaki,
•    Építési,
•    Hírközlési és Informatikai,
•    Energetikai,
•    Elektrotechnikai és Épületvillamossági,
•    Akusztikai,
•    Környezetvédelmi,
•    Szilárdásvány-bányászati,
•    Gázszerelők
A további részszakterületek felsorolása az www.mmk.hu oldalon az ÜGYINTÉZÉS menüpont TANÚSÍTÁS, TANÚSÍTVÁNYOK címszó alatt található.

2.10 Hol és hogyan tudok új tanúsítványt igényelni?

A tanúsítási rendszer részletei, a tanúsításhoz szükséges feltételek és űrlapok a Magyar Mérnöki Kamara honlapján érhetők el: https://www.mmk.hu/ugyintezes/tanusitas
A kérelmet a 15.000 forint szolgáltatási és adminisztrációs díj országos kamara részére történő befizetését követően (számlaszám: 10102086-68905702-00000007), a Magyar Mérnöki Kamaránál kell benyújtani elektronikusan (a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen).

2.11 Hol és hogyan tudom a tanúsítványomat meghosszabbítani?

A tanúsítvány 5 éves időszakra szól, meghosszabbítása csak az évenkénti szakmai tovább-képzésekhez kötött, jogi továbbképzést nem kell teljesíteni!
A tanúsítványok hosszabbítása nem a területi kamarák, hanem a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően az www.mmk.hu oldalon az ÜGYINTÉZÉS menüpont TANÚSÍTÁS, TANÚSÍTVÁNYOK címszó alatt található „Kérelem a kamarai tanúsítványokhoz” c. dokumentum kitöltésével kérhető a hosszabbítás.

2.12 Mérnöki végzettséggel nem rendelkezők kaphatnak-e jogosultságot?

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint mérnöki végzettséggel nem rendelkezők csak felelős műszaki vezetői engedélyt kaphatnak részszakterületekre vonatkozóan, műszaki ellenőri jogosultságot azonban nem.
A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gya-korlati idők, továbbá a feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni a Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés c. fejezet táblázatai tartalmazzák.
Azokat a nem mérnöki végzettséggel 2013. (VII. 11.) előtt megszerzett jogosultságokat, amelyek már a Korm. rendelet hatályba lépése után felsőfokú végzettséghez kötöttek, a mérnöki kamara nem vonja vissza.

2.13 Ki kaphat eseti engedélyt?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 27. § szerint eseti engedélyt kérhet a kérelmező a lakóhelye szerint illetékes kamarától a következő esetekben és feltételekkel:
- az adott tervezési szakterület tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy kamarai tagság kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói számára műszaki tervet készíthet.
- ha saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói számára felelős műszaki vezetői feladatot kíván ellátni, és az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatár kétszeresét.
Az eseti engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentumokat a Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése tartalmazza.
Az eseti engedély kérésnél a kérelmet benyújtónak olyan végzettséggel és szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amellyel az adott területre jogosultságot kaphatna, de neki nem kell beszámoló vizsgát tennie és nincs továbbképzési kötelezettsége sem. Meg kell adnia, melyik munkára vonatkozóan kéri az engedélyt. Az eseti engedély a www.bpmk.hu oldalon található a MENÜ/Dokumentumok „Kérelem eseti engedélyhez” (10. űrlap) c. doku-mentum benyújtásával kérhető.


2.14 Milyen típusú szakmai címeket adhat ki a BPMK?

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § szerint a területi kamara szakmai címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek. A szakmai cím nem eredményeztet újabb jogosultságot, de a névjegyzékben feltüntetésre kerül.
Típusai:
•    Vezető tervezői cím
•    Tervező gyakornoki cím
•    Tervező műszaki ellenőri cím
•    Beruházási tanácsadói cím
•    Mentori cím
•    Különösen gyakorlott cím


III. Beszámoló vizsga és továbbképzés

3.1 Mi a beszámoló vizsga?

Mind a kamarai tagsághoz kötött tervező, szakértő, mind a kamarai tagsághoz nem kötött nyilvántartott felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlók részére előírt, kötelezően elvégzendő vizsga, melyet az első 5 éves továbbképzési időszak alatt, az új jogosultság megállapítását követő egy éven belül kell teljesíteni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése alapján.

3.2 Hol és hogyan lehet jelentkezni a beszámoló vizsgára?

A beszámoló vizsga megszervezése a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) hatáskörébe tartozik.
Az MMK honlapján, www.mmk.hu/BEJELENTKEZÉS AZ E-MÉRNÖK RENDSZERBE történt belépés után elektronikusan lehet jelentkezni az ott található vizsganaptár segítségével.

3.3 Mi a következménye, ha valaki elmulasztja a beszámoló vizsga letételét?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. § (4) bekezdés e) pontja alapján a jogosultsága felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg e kötelezettségének eleget nem tesz, de legfeljebb egy évig.
Ez alatt az idő alatt szakmagyakorlási tevékenységet nem folytathat.
A beszámolási kötelezettségnek ismételt elmulasztása a kormányrendelet 44. §. (5) bekez-dés d) pontja alapján a névjegyzékből való törléssel és az engedély visszavonásával jár.

3.4 Milyen továbbképzési előírások vannak, és hol találom meg?

A továbbképzési előírásokat a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata tartalmazza, melyek az alábbi linken érhetők el:
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok/tovabbkepzesi-szabalyzat.pdf


Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján a szakmagyakorló az 5 éves továbbképzési időszak alatt köteles továbbképzést teljesíteni.
A továbbképzés 5 évente teljesítendő kötelező jogi továbbképzésből és évente teljesítendő kötelező szakmai továbbképzésből áll.

3.5 Kinek kell a jogi továbbképzést teljesítenie, hol tudok jelentkezni rá?

A jogi továbbképzés a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alá tartozó kamarai tagsághoz kötött, ill. kamarai tagsághoz nem kötött nyilvántartott szakmagyakorlók részére előírt, az 5 éves továbbképzési időszak alatt egyszer kötelezően teljesítendő képzés.
A jogi továbbképzést a Magyar Mérnöki Kamara szervezi, jelentkezni az www.mmk.hu honlapon a KÉPZÉSEK menüpont JOGI TOVÁBBKÉPZÉS címszó alatt található Jelentkezési lapon lehet.

3.6 Kinek kell a szakmai továbbképzést teljesítenie?

A szakmai továbbképzést a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alá tartozó kamarai tagsághoz kötött, ill. a kamarai tagsághoz nem kötött nyilvántartott szakmagyakorlók kötelesek évente teljesíteni, a jogosultság 5 éves érvénytartama alatt összesen 5-öt, függetlenül attól, hogy hány szakterületen rendelkezik jogosultsággal. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az 5 éves érvénytartam alatt mindegyik szakterület esetén legalább 1 szakmai továbbképzés teljesítendő!
Szakmai továbbképzést igazolni kell azoknak is, akiknek a jogosultságát az alábbi jogszabályok alapján adta ki a mérnöki kamara:
közúti biztonsági auditori a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint
tűzvédelmi tervezői a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint
geodéziai tervezői, geodéziai szakértői a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint
felvonó és mozgólépcső ellenőri a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint
Akik tanúsítvány formában kaptak jogosultságot, azokra az MMK továbbképzési szabályzata vonatkozik, mely az alábbi linken érhető el.
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok/tovabbkepzesi-szabalyzat.pdf

3.7 Kinek nem kell szakmai továbbképzést teljesítenie?

Nem kell szakmai továbbképzést igazolni azoknak, akiknek a jogosultságát az alábbi jogszabályok alapján adta ki a mérnöki kamara:
munkabiztonsági szakértői a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján,
környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakértői a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján,
közlekedési területen végzett szakértői a 14/2010. (II. 5.) Korm. rend. alapján,
atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján.

3.8 Hol tudok a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által szervezett szakmai továbbképzésekre jelentkezni?

A kamarai továbbképzési szabályzatban meghatározottak szerint a szakmai továbbképzéseket elsődlegesen a területi kamarák szervezik.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara honlapján, a www.bpmk.hu oldalon a KÉPZÉSEK menüpont alatt a KÉPZÉSI NAPTÁR kiválasztott képzésén a Jelentkezés gombra kattintva lehet jelentkezni.


3.9 Jelentkezhetek-e más területi kamara által szervezett továbbképzésre, ill. hol tudok tájékozódni az országosan elérhető szakmai továbbképzésekkel kapcsolatosan?

A szakmagyakorlók lakóhelye szerinti területi kamarán kívül lehetséges más területi kamara által szervezett továbbképzésre is jelentkezni. A szakmai továbbképzések közötti keresést az E-MÉRNÖK rendszeren keresztül az országos továbbképzési naptár segíti, ahol rögtön jelentkezni is tudnak a kiválasztott képzésre és tájékozódhatnak további fontos információkról.
Jelentkezni a www.mmk.hu honlapon a KÉPZÉSEK menüpont SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK címszó alatt a „TOVÁBB A TOVÁBBKÉPZÉSI NAPTÁRHOZ” útvonalon lehet.

3.10 Mi a következménye, ha valaki nem teljesíti a továbbképzést?

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása a jogosultság szerinti tevékenység megtiltását vonja maga után mindaddig, amíg a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig. Ha a továbbképzési kötelezettségét az egyéves határidőt követően sem teljesíti, akkor a névjegyzékből törlésre kerül és a szakmagyakorlási tevékenység nem folytatható. Ezt követően a jogosultság csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető.

3.11 Hol és hogyan tudom megnézni a teljesített továbbképzéseimet?

A teljesített továbbképzéseiről tájékozódni a Magyar Mérnöki Kamara honlapján az www.mmk.hu/BEJELENTKEZÉS AZ E-MÉRNÖK RENDSZERBE, a nevére kattintva tud a Saját adatok/Oktatás menüpont alatt.

3.12 Hogyan tudok belépni az E-mérnök rendszerbe?

A belépéshez ügyfélkapus. illetve email / jelszó alapú azonosítást használhatnak.
A belépéssel kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://www.mmk.hu/informaciok/gyakori-kerdesek#hogyan_tudok_belepni

3.13 Hol találok felkészítő tanfolyamot új műszaki ellenőri, ill. felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez?

Új műszaki ellenőri, ill. felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésére felkészítő tanfolyamot a Mérnöki Kamara nem szervez.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete III. és IV. fejezet táblázatai tartalmazzák az új műszaki ellenőri, ill. felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelményeket és szakmai gyakorlati időket. Ezekkel a követelményekkel rendelkező szakmagyakorlók ügyintézési határidőn belül megkaphatják a kért jo-gosultságot azzal a feltétellel, hogy a jogosultság megszerzését követő 1 éven belül beszámoló vizsgát kell tenniük.
A vizsgára való közvetlen felkészülést segédletek és kérdésbankok segítik, melyek az MMK honlapjáról letölthetők. (http://mmk.hu/szolgaltatasok/vizsga/felkeszulesi-segedletek).
A kérdések megválaszolására a vizsgázók a rendelkezésre álló szakirodalomból, jogszabályokból és szabványokból önállóan készülnek fel.
A vizsgával kapcsolatosan további információ található a www.mmk.hu/ÜGYINTÉZÉS/ BE-SZÁMOLÓ VIZSGA/ Tájékoztató a beszámolóhoz és jogosultsági vizsgához menüpont alatt.

IV. Mérnöki munkavégzések itthon és külföldön

4.1 Elfogadható-e a külföldön szerzett végzettség?

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről a 2001. évi C. törvény rendelkezik az 1 § (1) bekezdése szerint:
„E törvényt kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére és honosítására, valamint a résztanulmányok beszámítására.”

4.2 Hol és hogyan lehet kérni a külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány megfelelőségét?

A BPMK országos hatáskörrel intézi a 2001. évi C. törvény, illetve a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet alapján, a külföldön szerzett végzettség megfelelőségét (honosítását).
Ez kérhető a BPMK honlapján, a www.bpmk.hu oldalon a MENÜ/Dokumentumok címszó alatt található: „Kérelem külföldön szerzett végzettség elismeréséhez” c. dokumentum (9. űrlap) benyújtásával. A csatolandó mellékletek listája az űrlapon megtalálható.
A Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz kell benyújtani a nem EU és nem EGT tagállamban szerzett oklevél ill. bizonyítvány megfelelőségének megállapítását.
(https://www.oktatas.hu/kapcsolat/meik_elerhetoseg).

4.3 Külföldiek végezhetnek-e Magyarországon mérnöki kamarai jogosultsághoz kötött munkát?
2001. évi C. törvény X. fejezet a „Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságáról” szóló 38. § alapján:
(1) A valamely más tagállamban letelepedett, ott meghatározott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet jogszerűen folytató személy határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége keretében e fejezet rendelkezéseinek megfelelően jogosult Magyarország területén az ugyanazon szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet folytatni, és e tevékenysége - az e fejezetben meghatározott esetek kivételével - a szakmai képesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények alapján nem korlátozható.
(5) A szolgáltatásnyújtó akkor élhet a szabad szolgáltatásnyújtás jogával, ha Magyarországra a szakma átmeneti és alkalmi jellegű gyakorlása céljából érkezik. A szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegét esetenként kell megállapítani, különösen a szolgáltatás-nyújtás időtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát véve figyelembe.

4.4 Hol és hogyan lehet kérni a határon átnyúló szolgáltatás végzésére engedélyt?

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) országos hatáskörrel intézi a 2001. évi C. törvény, illetve a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet alapján az engedély megadását.
Ez kérhető a BPMK honlapján, a www.bpmk.hu oldalon a MENÜ/Dokumentumok címszó alatt található „Kérelem határon átnyúló szolgáltatás végzésére” c. dokumentum (8. űrlap) benyújtásával. A csatolandó mellékletek listája az űrlapon megtalálható.

4.5 Ad-e engedélyt mérnöki kamara külföldi munkavégzésre?

Nem ad engedélyt. Külföldi munkavégzésnél a külföldi partnernél érdemes tájékozódni. Általában szükséges: oklevél, önéletrajz, kamarai igazolás a magyarországi jogosultságokról. Amennyiben probléma adódna külföldön, érdemes megkérdezni Magyarország célországi konzulátusát, esetleg a magyar követségét, illetve nagykövetségét.


4.6 Melyek a fontosabb mérnöki kamarai szabályzatok?

•    A Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya
•    Atomenergetikai-szakértő Minősítési Ügyrend
•    MMK Országos Szervezeti és Működési Szabályzat
•    MMK Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzat
•    MMK Szakmagyakorlási Szabályzat
•    MMK Szakmai Címek Ügyrend
•    MMK Tanúsítási Szabályzat
•    MMK Tervellenőrzési Szabályzat
•    MMK Továbbképzési Szabályzat
•    Országos Etikai-fegyelmi Szabályzat

4.7 Mikor lehet, és hogyan kell a mérnöki kamarai jogosultsággal rendelkező ellen etikai-fegyelmi eljárást indítani?

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvény 34. § (1) bekezdése szerint:
Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységre vo-natkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai szabályzatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi.
34/C. § (1) bekezdése szerint: A fegyelmi eljárást
a) első fokon: a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa,
b) másodfokon: az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa
folytatja le.
35. § (1) bekezdése szerint: A fegyelmi eljárást kezdeményezheti
a) természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: panaszos),
b) a kamara szerve, tisztségviselője, tagja,
c) hatáskörében eljárva a szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető szerv, az építésügyi (létesítési) és építésfelügyeleti hatóságok.
A fegyelmi eljárást fegyelmi vétség gyanúja esetén az etikai-fegyelmi bizottság elnöke írásban rendeli el a hozzá beérkezett írásbeli bejelentés, megkeresés vagy a feladatkörében tudomására jutott tények alapján, és kijelöli az eljáró fegyelmi tanács elnökét és tagjait. A fegyelmi eljárásról az etikai-fegyelmi bizottság elnöke haladéktalanul értesíti az eljárás alá vont személyt és a panaszost. Az etikai eljárást annál a területi kamaránál kell kezdemé-nyezni, amelyik kamaránál a panaszolt kamarai tag vagy nyilvántartott.
Az Etikai-fegyelmi Szabályzat megtalálható az mmk.hu honlapon
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok (Országos Etikai-fegyelmi Szabályzat (hatályos) dokumentumra kattintva.
Panasz benyújtható a BPMK honlapján, a www.bpmk.hu oldalon a ME-NÜ/Dokumentumok címszó alatt található a „Bejelentés etikai-fegyelmi ügyben” (12. űrlap) c. dokumentum kitöltésével.

4.8 A mérnöki kamarai jogosultsággal végzett tevékenységeknél milyen összeférhetetlenségek vannak?

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet megfelelő bekezdései rendelkeznek az alábbi területeken az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan:
Település tervezés: 14. § (8) bekezdés
Műszaki tervezés: 15. § (9) bekezdés
Településrendezési szakértés: 19. § (5) bekezdés
Építésügyi műszaki szakértés: 20. § (7) bekezdés
Építési műszaki ellenőrzés: 21. § (3), (4) és (5) bekezdések
Felelős műszaki vezetés: 22. § (3), (4) és (5) bekezdések
Energetikai tanúsítás: 23. § (6) (7) bekezdések

V. Pénzügyek

5.1 Mi a mérnöki díjszabás?

A kamarai törvény rendelkezései alapján a Magyar Mérnöki Kamara dolgozza ki a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabását.
Két lehetőség van:
A/ Online díjszámítás: Az online díjszámítási felületet elérhetik a következő címen: ON-LINE MÉDI
B/ Új díjtáblázat: A díjtáblázat aktuális változatát Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2020. december 9-i ülésén fogadta el. A 2021. január 1-től életbe lépett díjszabás az mmk.hu honlapján az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas/

 

5.2 Mennyit kell a mérnöki kamarában fizetni?

Az aktuális évi tagdíjak, nyilvántartási díjak, valamint a szolgáltatási és adminisztrációs díjak összege a www.bpmk.hu honlapon a MENÜ/Ügyfélszolgálat címszó alatt találhatók.

5.3 Hogyan lehet fizetni a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál?

A tag- és nyilvántartási díjakat, valamint a továbbképzési díjakat a szakmagyakorló alapértelmezett e-mail címére megküldött díjbekérő alapján lehet utalni.
A díjbekérő és a befizetés utáni számla megtalálható és letölthető a www.mmk.hu/BEJELENTKEZÉS AZ E-MÉRNÖK RENDSZERBE, a nevére kattintva a Saját adatok/Dokumentumtár menüpont alatt.
Ezeket a díjakat lehet a BPMK pénztárában személyesen is kiegyenlíteni, de itt csak bankkártyás fizetés lehetséges.
Aki postán szeretné kiegyenlíteni a fenti díjak valamelyikét, csekken is fizetheti, melyet az ügyfélszolgálaton lehet kérni, személyesen vagy e-mailen.

5.4 A tagdíj befizetések elmaradásának milyen következménye van?

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 29. § (3) bekezdése szerint:
„Ha a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódik fel, a területi kamara elnöksége a tagot - negyven napos határidő biztosításával - a hátralék megfizetésére hívja fel, ennek elmulasztása esetén a kamara a tagsági viszonyt megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából. Amennyiben a tag a hátralékos tagdíjat a jogorvoslat során a másodfokú döntés meghozataláig maradéktalanul megfizeti, az elsőfokú döntést hatályon kívül kell helyezni.”

VI. Cégek

6.1 Mikor szükséges a cégregisztráció?

A kamarai törvény, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai értelmében cég csak abban az esetben folytathat szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött tervezési, szakértői, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői vagy energetikai tanúsítói tevékenységet, ha
•    személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik az adott szakterületen érvényes engedéllyel,
•    a tevékenységet az adott személy végzi,
•    és a cég teljesíti a kamarai törvényben előírt regisztrációs kötelezettségét.
A mérnöki tevékenységet végző cégeknél a cégregisztráció ingyenes és kötelező, elmaradása hátrányos, pl. kizárható a cég pályázatokból.


6.2 Hogyan regisztrálhatom a cégemet?

A regisztrációs kötelezettség szempontjából magyarországi cégnek minősül a gazdasági társaság, a költségvetési szerv, az egyéni vállalkozó és az egyéni cég. A regisztrációt egységesen online lehet teljesíteni az országos kamara honlapján www.mmk.hu/Cégek bejelentése menüpont alatt található REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP kitöltésével.
A sikeres regisztrációról automatikus e-mail értesítést kap a megadott e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztráció véglegesítése, és a nyilvántartásba történő bejegyzés a cég székhelye szerinti területi kamaráknál történik.

Jogosultsági ügyek

Tisztelt Ügyfelünk!

Az új tervezői, illetve szakértői kérelem menete:

A kitöltendő űrlapot „Kérelem a mérnöki kamara által adható tervezői, illetve szakértői
engedély megadására” (www.bpmk.hu dokumentumok menüpont) kitöltve és aláírva a
mellékletekkel együtt kell benyújtani. A tervezői, illetve szakértői jogosultság kamarai
tagsághoz kötött.
A következőket kell mellékelni:
• Végzettséget igazoló dokumentum (magyar nyelvű)
• szakmai önéletrajz (magyar nyelvű)

Jogszabály: a 266/2013.(VII. 11.) évi kormányrendelet 1. számú mellékletében az összes
kérelmezhető szakterület megtalálható a szükséges végzettség és gyakorlati idő megadásával.

A jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet vizsgakötelezettséget ír elő.

Ha korábban tett jogosultsági vizsgát, abban az esetben felmentést kérhet az vizsga általános része alól a www.mmk.hu beszámoló-vizsga menüpont
alatt található felmentési kérelmeknél. Az 5 évre adott jogosultság megtartásához évenkénti kötelező szakmai továbbképzés
elvégzése szükséges (www.bpmk.hu képzések menüpont)

Kérelem Mérnöki Kamara által adható tervezői, ill. szakértői engedély megadására

Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök
 
Új kérelem menete:
A kitöltendő űrlapot (Kérelem új szakmagyakorlási tevékenységhez) kitöltve és aláírva a mellékletekkel együtt kell be benyújtani. MV, ME jogosultságokhoz elég a nyilvántartott státusz, nem szükséges a kamarai tagság.
A következőket kell mellékelni:
• végzettséget igazoló dokumentumot (magyar nyelvű),

•  jogosultsági vizsga bizotnyítványát

• szakmai önéletrajzot,

•  gyakorlati idő igazolását (266/2013. kormányrendelet 12. § (1) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói, vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég, vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.)
• befizetés igazolását
Díjak:
Éves nyilvántartási díj 37.500 Ft. Ha kamarai tagdíjat fizet, akkor nem kell nyilvántartási díjat fizetni.
Eljárási díj: 30.000 Ft egy jogosultság kérelme esetén, 2 vagy annál több esetén 40.000 Ft. Befizetés: bírálat után átutalással számlaszám: 10102086-68836102-00000000 helyben bankkártyával.


Jogszabály: 266/2013. évi kormányrendelet (mellékletében az összes MV és ME szakterület megtalálható a szükséges végzettség és gyakorlati idő megadásával)

A jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet vizsgakötelezettséget ír elő.

Évente egyszer egy szakmai továbbképzésen kell reszt venni (bpmk.hu/képzések).

Kérelem új jogosultság kéréséhez

Szakmai gyakorlat igazolása

 

Szakmai gyakorlat igazolása

Jogszabályok

Kiadványok

Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Kiadványai
Bruttó ár Kedvezményes ár
kamarai tagoknak!
         
         
  Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint   6300 Ft 5355 Ft 
         
         
  A Visegrádi négyek országainak
technikai műemlékei záró kötet
  3990 Ft 2850 Ft
         
  Zielinski Szilárd Hajós György 3750 Ft 3185 Ft
  Hollán Ernő - A katona, a mérnök, az államférfi Hajós György 3750 Ft 3185 Ft
  Településenergetika Büki Gergely; Metzing József; Orbán Tibor  3150 Ft    2680 Ft 
  Thoma Frigyes (1883-1962) Dr. Tóth Ernő 2100 Ft 1785 Ft
  Energiarendszerek jellemzői és auditálása Dr .Büki Gergely 2940 Ft 2500 Ft
         
         
         
         
   Épületvillamosság  Dési Albert 5290 Ft   
   Betonburkolatok   6640 Ft   
         
         
         
   
 
   
         
         
         
         
         
         

 

A kamarai kedvezményes ár csak abban az esetben érvényes, ha a tag saját nevére kéri a számla kiállítását.

Subscribe to this RSS feed