BPMK

Dr. Kozák Miklós 1924-2020

Okleveles mérnök (BME 1951), kandidátus (1958) a műszaki tudomány doktora (MTA 1968), a BME vasdiplomás mérnöke.

A diploma megszerzése után a Közoktatásügyi Minisztérium Terv osztályának főelőadója volt, 1953-tól a műegyetem a Mosonyi Emil vezette II. Vízépítési tanszékén dolgozott, mint aspiráns, majd 1956-ban adjunktus, 1962-ben docens. Kandidátusi fokozatát az Árhullámok levonulásának néhány hidraulikai kérdése c. munkájának alapján kapta, nagydoktori értekezését A szabadfelszínű nempermanens vízmozgások számítása digitális számítógéppel címen 1968-ban védte meg. E témában 1977-ben megjelent könyvét Akadémiai-díjjal jutalmazták. 1968-ban Ford-ösztöndíjjal egy évig az USA-ban kutatott. 1969-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, s ekkortól kezdve a Vízépítési tanszéket vezette. 1974-ben, V. Nagy Imre professzor mellett igazgatóhelyettes, majd 1975–1987 között a BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézetének igazgatója volt. Munkásságát számos szakmai kitüntetéssel ismerték el, a rendszerváltás előestéjén, nyugalomba vonulásakor (1989) az elsők között kapta meg a frissen alapított Magyar Köztársaság Emlékérmet. Szakoktatói munkásságán túl fő kutatási területei: a szabad felszínű, nem permanens vízmozgások számítása digitális számítógéppel, továbbá a vízépítési hibák és tapasztalatok elemzése, valamint az árhullámok hidraulikája. E témákban 5 egyetemi jegyzetet írt. A „Computer hidraulika” hazai alapjainak lefektetője volt, amelyet az egyetemi oktatás keretében valósított meg. Közelítő módszert dolgozott ki az árvízi hurokgörbék számítására. Új képletet vezetett le a lökéshullámok meghatározására, mely szabadfelszínű és zárt csövekre is érvényes volt. A folyók kanyarulataiban kialakult cirkulációs sebességek számítására explicit képletet dolgozott ki.  2004-ben a vízenergia alkalmazása érdekében fejtett ki aktív irodalmi és közéleti tevékenységet. Éveken át részt vett angol nyelvű oktatási programokban (VITUKI, BME). Több mint 200 publikáció (könyv, jegyzet, cikk, tanulmány) fűződik nevéhez, ezek közül 35 idegen nyelven is megjelent. A világ számos országában több mint 50 előadást tartott. Nemzetközi és hazai szakmai egyesületek, szervezetek, köztük az MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottságának aktív tagja volt. Számos IAHR kongresszuson vett részt, melyeknek munkájához szekcióvezetőként, választmányi tagként járult hozzá. Tagja volt az IAHR Computer Bizottságának. Hosszú éveken keresztül volt bírósági szakértő. 2004-ben a Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagjává választották. A Magyar Hidrológiai Társaságnak az 1950-es évek első felében lett tagja, 1959-től éveken át részt vett a Hidrológiai Közlöny szerkesztő bizottságának munkájában, 1977-től egy cikluson át a Társaság egyik alelnöke volt.