BPMK

Tervpályázat a Duna-partok megújítására

A Fővárosi Önkormányzat építészeti tervpályázatot ír ki a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására.

A tervpályázat tárgya és célja

A Duna és partjai történeti és építészeti szempontból is Budapest legértékesebb, funkciókban gazdag területei, melyek a turisták és a kikapcsolódni vágyó lakosok kedvenc célpontjai. Ennek ellenére a belvárosi Duna-partok és a csatlakozó vízfelületek adottságaikhoz képest alulhasznosítottak, a kikötők rendezetlenek, a zöldfelületi rendszer hiányos, az alsó rakpart közúti forgalma elszigeteli a folyót a várostól. Mindezek miatt Budapest városvezetésének feltett szándéka – a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció, valamint a Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója céljainak megfelelően – egy, a fővárosi lakosok és a turisták számára is vonzóbb Duna-part kialakítása.

Ennek érdekében Budapest Főváros Önkormányzata építészeti tervpályázatot ír ki a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti szakaszának – az alsó rakpartok, a Belgrád rakpart és a Széchenyi tér – közterületeinek, valamint a csatlakozó vízfelületekre telepítendő közcélú úszóműrendszer tervezésére. A tervpályázatot követően a nyertes tervező feladata lesz az érintett közterületek és úszóművek építési, illetve létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése.

A tervpályázat ajánlatkérője

Budapest Főváros Önkormányzata
1152 Budapest, Városház u. 9-11.

A tervpályázat jellege

A tervpályázat jellege: nyílt
A tervpályázati eljárás formája: általános eljárás
A tervpályázat: titkos

A tervpályázat díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 18.000.000 Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: bruttó 8.000.000 Ft
A megvétel legkisebb összege: bruttó 600.000 Ft

A bírálóbizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát.

A tervpályázat lebonyolításának ütemezése

A tervpályázat kiírása: 2015. augusztus
Kérdések feltevésének határideje: 2015. szeptember 4.
Kérdések megválaszolásának határideje: 2015. szeptember 18.

Pályaművek postára adásának határideje: 2015. november 2. 2400 óra
Pályaművek beérkezésének határideje: 2015. november 10. 1200 óra

A tervpályázat eredményhirdetése: 2015. december 1.
A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2015. december

Részletes információ

A tervpályázaton való részvétel feltételei és a tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja a tervpályázati kiírásban, valamint a duna.budapest.hu oldalon találhatóak.