BPMK

BPMK tisztújítás – lezárult a jelölési folyamat

Tisztelt BPMK Küldöttek! Tisztelt Szakmagyakorlók! Tisztelt Kollégák!  A kamarai törvény, valamint a hatályos BPMK alapszabály értelmében 2023 áprilisában kerül sor a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál a tisztségviselők, következő négy évre történő megválasztására.

A jelöltállítási folyamat január 31-én lezárult, a BPMK Választási Jelölőbizottsága a beérkezett nyilatkozatokat és bemutatkozásokat áttekintette, és egy-két kisebb hiánypótlás után elfogadta.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a BPMK elnöki posztjára 2 fő, alelnöki posztjára 7 fő, elnökségi tagnak 25 fő, felügyelő bizottsági tagnak 10 fő, és etikai-fegyelmi biztossági tagnak 12 fő jelentkezett.
Ebből megválasztandó 1 fő elnök, 3 fő alelnök, 12 fő elnökségi tag, 4-6 fő felügyelőbizottsági és 8-10 fő etikai-fegyelmi bizottsági tag.
A tisztújításra 2023. április 21-én kerül sor a BPMK küldöttgyűlésén, amelyen a 2023-2026. időszakra megválasztott küldöttek jogosultak szavazatukat leadni. Sőt a VJB határozottan kéri a küldötteket, szavazzanak, a kamarai munka jövőbeni szinten tartása-jobbítása érdekében!  

A jelöltek részletes szakmai bemutatkozását a névre kattintva, letölthető mellékletekben, a kamarai számra kattintva pedig a jelöltek rövid (600 karakteres) fényképes bemutatkozást találják.

 

  Jelölt - Név Kamarai szám Végzettség
       
ELNÖKJELÖLTEK 2FŐ; ASZ:1 fő      
Gépész: 1 Nagy Péter 01-13110 Gépészmérnök
Építő: 1 Szőllőssy Gábor 01-1118 Építőmérnök
       
       
ALELNÖK JELÖLTEK 7 FŐ; ASZ:3 fő      
Építő: 4 Harkai Balázs 01-11177 Építőmérnök
Gépész: 3 Juhász Tamás 13-14160 Építőmérnök
  Kajtár László dr. 01-1384 Gépészmérnök
  Nagy Péter 01-13110 Gépészmérnök
  Némethy Zoltán 01-2801 Gépészmérnök
  Makra Magdolna 01-1435 Építőmérnök
  Szőllőssy Gábor 01-1118 Építőmérnök
       
       
ELNÖKSÉGI TAG JELÖLTEK 25 FŐ; ASZ: 12fő      
Egyéb: 1 Balogh Orsolya 01-16412 Építőmérnök
Építő: 9 Bánó Imre dr. 13-0370 Gépészmérnök
Gépész: 13 Bende Zoltán dr. 01-5229 Vegyészmérnök
Villamos: 2 Bite Pálné dr. Pálffy Mária 01-0193 Villamosmérnök
  Csanád Bálint 01-7054 Gépészmérnök
  Dudás István 01-12119 Építőmérnök
  Goda Róbert dr. 01-8945 Gépészmérnök
  Fogarasy Andrea 01-1670 Gépészmérnök
  Harkai Balázs 01-11177 Építőmérnök
  Jancsó Béla 13-1269 Építőmérnök
  Juhász Tamás 13-14160 Építőmérnök
  Kisgyörgy Lajos dr. 01-5845 Építőmérnök
  Kajtár László dr. 01-1384 Gépészmérnök
  Kontra Jenő dr. 01-5354 Gépészmérnök
  Kovács Oszkár dr. 01-10248 Villamosmérnök
  Makra Magdolna 01-1435 Építőmérnök
       
  Nagy Bernát 01-14658 Gépészmérnök
  Nagy Péter 01-13110 Gépészmérnök
  Némethy Zoltán 01-2801 Gépészmérnök
  Páger Szabolcs 01-15758 Gépészmérnök
  Pálffy Tibor 01-16787 Építőmérnök
  Sümeghy Péter 01-11748 Gépészmérnök
  Szőllőssy Gábor 01-1118 Építőmérnök
  Zsebik Albin dr. 01-1770 Gépészmérnök
       
       
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG JELÖLTEK 10 FŐ; ASZ:4-6 fő      
Építő: 4 Bocsák István 13-0127 Gépészmérnök
Gépész: 5 Bokor András 01-4959 Gépészmérnök
Villamos: 1 Gilyén Elemér 01-0900 Építőmérnök
  Goda Róbert dr. 01-8945 Gépészmérnök
  Kéry Tamás 01-0492 Gépészmérnök
  Molnár Dénes 01-0537 Építőmérnök
  Nagy Orsolya Kornélia 01-15501 Építőmérnök
  Nádas Zsolt 13-12956 Gépészmérnök
  Somogyi Gábor 01-17980 Villamosmérnök
  Zsigmondi András 01-10010 Építőmérnök
       
       
ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁGI TAG JELÖLTEK 12 FŐ; ASZ:8-10 fő      
Egyéb: 3 Arányi László dr. 01-3323 Vegyészmérnök
Építő: 4 Bölsei Tamás József 01-14523 Villamosmérnök
Gépész: 3 Dombay Gábor dr. 01-13057 Építőmérnök
Villamos: 2 Dulácska Endre dr. 01-0613 Építőmérnök
  Gonda Ferenc 01-1860 Építőmérnök
  Kmetty Károly 13-0385 Vegyészmérnök
  Krizsán Kálmán 01-6371 Építőmérnök
  Ordódy Péter 13-8109 Gépészmérnök
  Páger Szabolcs 01-15758 Gépészmérnök
  Somogyi Gábor 01-17980 Villamosmérnök
  Tolcsvai Rózsa Ilona 01-13602 Geológusmérnök
  Varga Balázs 01-11599 Gépészmérnök