BPMK

10 éve ellenőrzi a BPMK az épületek energetikai tanúsításait

2013-tól kezdődően a jogszabályi előírások szerint végzi a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Hiteles Energetikai Tanúsítások (HET) ellenőrzését. A 10 év alatt a HET számok alapján 1 498 705 db feltöltésre került, amelyek közül 36 939-et kaptunk meg ellenőrzésre.

Az ellenőrzések véletlen számokon alapuló rendszerben minden negyvenediket jelentik, amelyeket a Lechner Tudásközpont küld meg. A jogszabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a kisorsoltakon kívül továbbiakat is ellenőrizzünk, erre indokolt bejelentés esetében kerül sor. Amennyiben viták lennének az esetleges szankciókkal kapcsolatban másodfokú vizsgálatot az országos kamarák folytatnak le. A jogviták viszonylag ritkák, de azért volt olyan eset, amikor az ügy bíróságra került és öt évig húzódott. Ugyanakkor megállapítható, hogy a tanúsítványok műszaki színvonala a kezdettől rendszeresen javult.
Gyakran felmerül, hogy van-e értelme az épületek energetikai tanúsítására ilyen sok munkát fordítani? A közel másfél millió energetikai tanúsítványt készítő tanúsítók száma jelenleg: közel kétezer fő (a nyilvántartást vezeti a mérnöki kamarán kívül az építész kamara is), de az ellenőrzést az építész kamara által delegált szakértőkkel is a BPMK végzi. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az ellenőrök rendszeresen egyeztessenek, a tapasztalataikat megosszák. Az ellenőrzésben mitegy 70 fő vesz részt, szaktudásukat nem lehet megkérdőjelezni.
Az épületek energia fogyasztásánál érdemes azt látni, hogy Magyarországon a lakosság az energia 33,9%-át fogyasztja, a közlekedés a második helyen áll: 25,3%-kal, ezt követi az ipar: 25,2%-kal és a negyedik a kereskedelem és közcélú szolgáltatások: 11,4%-kal a mezőgazdaság 4,0% a honvédelem 0,2%. A lakossági fogyasztáson belül a legnagyobb: a fűtés: 71,4%, ezt követi a használati melegvíz előállítása: 12,8%, a világítás és elektromos készülékek 10,4%, majd a főzés 5,3% (mindkét adatsor 2020-ra vonatkozik).
Az energiafogyasztás mind Európának, mind Magyarországnak, és mindanyiunknak fontos, úgy a komfort megvalósulásánál, valamint a költségeknél, de kihat a környezetünk megvédésére, ezért kell az épületenergiával továbbra is kiemelten foglalkozni.