BPMK

Építésügyi ágazat alakult

Az ISO 9000 Fórum Egyesület keretein belül megalakult az Építésügyi Ágazat.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület XXI. Nemzeti Minőségügyi Konferenciájának 2. napján került sor az első alkalommal megrendezett Építésügyi Szekció ülésére, melyet az Építésügyi Ágazat megalapítása előzött meg közel 70 fő részvételével. Az ISO 9000 Fórum Egyesület abból a célból kezdeményezte a megalapítást, hogy lehetőséget biztosítson az Ágazaton belüli szakemberek találkozásának, a szakmai ötletek és vélemények kicserélésének, a legjobb ötletek és szakmai gyakorlatok terjesztésének. Az Ágazat megalapításának célja többek között a minőségirányítás elveit elfogadó és azt megvalósító szervezetek összefogása, szakmai támogatása és szakmai érdekvédelmének biztosítása, valamint az építésügyi szolgáltatás minőségkultúrájának és a minőségmenedzsment szemléletének terjesztése, minőségfejlesztési modelljeinek megismerése, ismertetése és alkalmazási gyakorlatának bemutatása, mindez társadalmi tudományos keretek közötti működésben. Kiemelt feladat az egységes módszertani alapok alkalmazása és azok működtetésének támogatása az építésügyben.

Felvezetőként Rózsa András a Fórum elnöke üdvözölte az Ágazati tagokat és valamennyi megjelent érdeklődőt. Beszédében kiemelte, hogy az ISO 9000 Fórum üdvözli az Építésügyi Ágazat megalakításának ötletét, köszöni a tiszteletbeli alapító intézmények képviselőinek, az alapító vállalatoknak és az egyéni tagoknak a támogatását. Ígérete szerint a következő években az ISO 9000 Fórum Egyesület az Építési Ágazat tagdíj és támogatási bevételeit teljes egészében az Ágazat rendelkezésére bocsátja, működési és rendezvényeinek kiadásainak fedezése céljából.

Dr. Veress Gábor professzort, a MTESZ elnökét kérték fel a szervezők az Ágazatalapítás levezetésére, melynek során a jelenlévők Semmelweis Ferencet választották meg Ágazati elnöknek –aki korábban az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) főtitkári tisztjét töltötte be, jelenleg az ÉTE szakértő irodáját vezeti és az Elnöki Tanácsadó Testület vezetői tisztségét is betölti - és Biró Virágot - aki a KÉSZ vállaltcsoport Minőségügyi Szolgáltatások Üzletágvezetője - választották meg Ágazati titkárnak.

Ezt követően került sor az Ágazati Alapító okirat aláírására. Az alapító okiratot a jogi tagok képviselői, illetve az ágazati egyéni tagok is örömmel írták alá. A szekció előadásai az építőipar minőségügyi témáinak aktuális kérdéseivel foglalkoztak.

Elsőként Horváth György, az Óbuda-ÚjlakZrt. vállalkozási osztályvezetője ismertette az ISO 21500:2012 Projektmenedzsment útmutató szabvány hazai bevezetésének helyzetét. Őt követte dr. Fekete István, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatársa, aki az építési projektek kockázatmenedzsmentjének fontosságára hívta fel a figyelmet. Látványos és népszerű előadással készült Hegymegi István, a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. műszaki igazgatója, aki a Debreceni Nagyerdei Stadion megvalósítását és minőségbiztosítási különlegességeit ismertette meg a hallgatósággal. Németh László, az MC-Bauchemie Kft. minőségirányítási vezetője, a tavalyi évben életbe lépett új építési terméktörvény kapcsán foglalta össze a beépítésre kerülő termékekről kiadható megfelelőség-igazolások módozatait. Nagy érdeklődésre tartott számot Dr. Jámbor Attila ügyvéd, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar egyetemi oktatójának előadása, mely a sokszor vitatott jótállás, szavatosság témakörét fejtette ki az építőipar vonatkozásában. Egy méltán sikeres és díjazott tervezési projektet mutatott be végezetül Pohl Ákos, a CEOS Kft. ügyvezető igazgatója, ahol a Kopitnari reptér projektjüket mutatta be a szekció hallgatóságának.

Az előadások végén több kérdés is elhangzott az előadók irányába, melyekre hasznos információkkal szolgáltak a válaszadók. Végezetül a frissen megválasztott Ágazati elnök, Semmelweis Ferenc, foglalta össze az Ágazatalapítás jelentőségét. Megköszönve a bizalmat három fontos feladatot emelt ki a jövőre nézve, melyek az alábbiak:

A civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, az építésigazgatás intézményeivel, kamarákkal együttműködve az építőipar minőségügyi kérdéseinek kormányzati szintig történő eljuttatása, onnan eredményes intézkedések visszacsatolása. Az együttműködési törekvésekben szeretnénk minden olyan intézménnyel, egyesülettel, szervezettel gyümölcsöző együttműködést kialakítani, amely kapcsolat esélyt teremthet a minőségszemlélet, a minőségügy építési területen való eredményes képviseletéhez. Ebben kiemelt várakozással tekintünk az Építéstudományi Egyesülettel való együttműködésre, közös programok szervezésére, megvalósítására, a Magyar Építőipar, a Magyar Épületgépészet kiadókkal, a Magyar Mesterdíj Alapítvánnyal, a Magyar Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével,a magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetséggel és a szakághoz tartozó Kamarákkal való együttműködésre.

Az Ágazat tagok felé történő szolgáltató jellegének fontossága, évközi helyi szakmai vezetésű tapasztalatcserék lebonyolítása, az éves tevékenység eredményeit, tapasztalatait összefoglaló, az eredményességet, ismeretek kibővítésétszolgáló országos konferenciák szervezése, megtartása, szakmai kérdésekben tanácsadás.

Szakmai képzések,továbbképzések szervezése, lebonyolítása.

A rendezvényre több intézmény és vállalkozás képviselője egyéb elfoglaltság miatt nem tudott eljönni, azonban több jelezték érdeklődésüket és belépési szándékukat. Megfigyelőként jelen volt többek között az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség (ÉVOSZ) és a Magyar Mesterdíj Alapítvány képviselője és köszöntötte az Építési Ágazat megalapítását a Fővárosi, Pest megyei Mérnökkamara Elnöke, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnöke is. Tisztelettel várjuk a további jelentkezőket az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Építésügyi Ágazatába!

Kapcsolattartás: Biró Virág

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-30-2782142

Semmelweis Ferenc, Építésügyi Ágazat elnök