Kiemelt

Rotter Lajosra emlékezünk

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület meghívja Önt 2024. július 20-án 10:30 órakor Rotter Lajos születésének évfordulóján tartandó koszorúzási...

bővebben

Kezdőlap 5 Kamarai hírek 5 Beszámoló a BPMK küldöttgyűléséről

Beszámoló a BPMK küldöttgyűléséről

ápr 29, 2024 | Kamarai hírek

A Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara április 19-én küldöttgyűlést tartott, melyre a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban került sor. A küldöttgyűlés a törvényben előírtaknak megfelelően határozatképes volt.

A gyűlés kezdetén a küldöttek néma főhajtással emlékeztek meg a legutóbbi küldöttgyűlés óta elhunyt mérnöktársaikról. A küldöttgyűlést köszöntötte Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, aki elmondta, hogy az országos kamara és a BPMK között szoros munkakapcsolat van; ez azért is különösen fontos, mert az új építési törvénnyel kapcsolatban, a törvény értelmezésével és a most készülő végrehajtási rendelkezésekkel kapcsolatban megnövekedett feladatai vannak a kamaráknak. Ehhez kérte a BPMK partneri együttműködését.
Szőllőssy Gábor BPMK-elnök megköszönte Wagner Ernő szavait. Elmondta, hogy ebben az évben különösen jelentős évfordulókról emlékezünk meg, 200 évvel ezelőtt született Hollán Ernő, akinek úttörő szerepe volt az első magyar mérnök szervezet megalakításában, 100 évvel ezelőtt alakult meg a Budapesti Mérnöki Kamara, amelynek első elnöke Zielinski Szilárd néhány héttel a megalakulás után hunyt el 1924 áprilisában. Meg kell emlékeznünk arról is, hogy dr. Hajtó Ödön felhívására 35 évvel ezelőtt fogalmazta meg a mérnökök közössége a kamara újra alapításának szükségességét, ezért is fontos, hogy a BPMK második kiadásban megjelentette „A mérnöki hivatásért” című könyvét.
Ezután került sor a Hollán Ernő-díj és az Örökös Tag kitűntetés átadására. Hollán Ernő-díjat Szomolányi Tiborné villamosmérnök és Csanád Bálint okl. gépészmérnök kapott, Örökös Tag kitűntetésben dr. Unk Jánosné Kovács Edit okl. villamosmérnök és dr. Kása László okl. gépészmérnök részesült.

A küldöttgyűlés ezután levezető elnökül dr. Zalán Gábort választotta, majd a napirend elfogadásával, és a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával folytatódott. Ezután a kamara tisztségviselőinek beszámolójára került sor. Az elnökség 2023. évi beszámolóját, a BPMK 2023. évi költségvetési beszámolóját és mérlegét, a 2024. évi költségvetési terv módosítását Szőllőssy Gábor BPMK-elnök terjesztette a küldöttek elé. A küldöttek előzetesen, a küldöttgyűlés meghívójával együtt megkapták a beszámolók írásos anyagát, ezért a BPMK elnöke szóbeli magyarázatot fűzött a beszámoló pontjaihoz. Kiemelte, hogy rendkívül eredményes munkát végzett a BPMK az elmúlt küldöttgyűlés óta; elmondta, hogy nemcsak a korábban meglévő feladatokat kellett ellátniuk, hanem az új építési törtvénnyel kapcsolatos gondolkodást is el kellett kezdeni. Köszönetet mondott Kassai Ferenc leköszönő elnöknek, akitől átvette a kamara vezetését. Jól működő kamarát vett át, közigazgatási feladatait a kamara jól végzi. Aláhúzta, hogy a kamara összes munkatársát dicséret illeti, és kéri, hogy a jövőben is teljes odaadással lássák el a feladatukat.
A BPMK elnöke sorra vette a kamarai feladatokat. Beszélt – egyebek mellett – az energetikai tanúsítványok ellenőrzéséről, a határon átnyúló kérelmek elbírálásáról, a külföldi diplomák elfogadásáról, a szakmai napokról és a továbbképzési feladatokról. Külön kiemelte azt, hogy a Covid-elszigeteltség után milyen fontosak a mérnöki fórumok, és a személyes megjelenést is lehetővé tevő továbbképzések, ahol tapasztalatcserékre is sor kerülhet.

A 2023. évi gazdálkodás eredményeit Fűtő Gabriella, a kamara főkönyvelője foglalta össze. Beszámolójában elmondta: a sok gazdasági bizonytalanság miatt óvatos és takarékos gazdálkodással a BPMK eredményesen zárta az évet. Hozzájárult ehhez az is, hogy tagjaink és nyilvántartottjaink 97%-a teljesítette fizetési kötelezettségeit.
Szőllőssy Gábor tájékoztatta a küldöttgyűlést a 2024. évi előzetes költségvetési terv módosításának javaslatáról. Az előzetesen tervezetthez képest alacsonyabb szinten megállapított tagdíj a bevételek csökkenését jelenti, de ezzel egyidőben a kamara jelentős megtakarítást ér el a bérleti szerződés módosításával, az elhelyezkedés racionalizálásával.
Az építésügy szabályozásának megváltozása sok bizonytalanságot hordoz, az MMK sem dönt ebben a félévben a 2025. évi tagdíjról, ezért a 2025. évre előzetes tervet most a BPMK nem határoz meg, az év második felében sorra kerülő küldöttgyűlésen remélhetőleg erre már sor kerülhet.
A felügyelőbizottság 2023. évi beszámolóját Bocsák István, a BPMK Felügyelő Bizottság elnöke terjesztette a küldöttgyűlés elé. Az FB a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztések elfogadását javasolja. Mint elmondta, csak kisebb javaslatokkal éltek az elnökség felé, és a kamarai munkát az FB magasra értékeli. Javaslataikat írásban juttatják el az elnökségnek azzal, hogy azok egy részét illetékességből az országos kamara felé továbbítsák. Az FB szükségesnek tartja, a területi kamarák és az országos kamara közti finanszírozási rendszer azonnali felülvizsgálatát.
Az etikai-fegyelmi bizottság 2023. évi beszámolójának előterjesztője dr. Arányi László, a BPMK Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke volt; elmondta, hogy elenyésző számban volt munkájuk, majd megjegyezte, hogy az új építési törvény életbe lépésével megszűnik ez a kamarai fórum, tehát ebben a minőségében utoljára szerepelt a Küldöttgyűlésen. Kifogásolta az országos kamara etikai bizottsága és a főtitkárság kapcsolattartását, az információk és a BPMK-t is érintő döntések késedelmes továbbítását.
A küldöttgyűlés egyhangúan, elfogadta az előterjesztéseket. Ezután az előterjesztés szerint a küldöttgyűlés hozzájárult, hogy a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására sor kerüljön.

Az új építési törtvény életbelépésével, és ennek kamarai hatásaival kapcsolatban még ebben az évben ismét küldöttgyűlésre kell sor kerüljön, ennek időpontját előreláthatólag októberben, az országos küldöttgyűléssel összhangban fogja kitűzni az elnökség.
Szőllőssy Gábor BPMK-elnök köszönetet mondott a küldötteknek a részvételért és a végzett munkáért.

Reálértelmiség
A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten európai uniós támogatással – közölte a Főpolgármesteri Hivatal július 11-én. A majdnem 1,4 millió eurós, uniós támogatású, nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesz az...

bővebben

Szőllőssy Gábor

Elnök

Kategóriák