BPMK

A választott dátum cikkei: hétfő, 08 január 2024

Szűcs Mihály 1952 – 2023

A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar közlekedésépítő-mérnöki szakán 1976-ban szerzett építőmérnöki diplomát. 1977 tavaszától Budapest Főváros Tanácsa Közlekedési Főigazgatósága Forgalomtechnikai Osztályán dolgozott. Fő feladata Budapest Dél-pesti – később az Észak-pesti - városrészek forgalomtechnikai feladatainak ellátása, emellett a budapesti metró-építésekhez kapcsolódó felszíni úthálózat és csomópontok kialakításának irányítása volt. Részt vett Budapest közlekedési hálózata teljes körű forgalomtechnikai felülvizsgálatában.
Közreműködött a közlekedési kutatások irányításában, 1991-től 2007-ig szervezte a magyar-svájci kormányközi megállapodás alapján folyó svájci összközlekedési hálózatfejlesztési modell magyarországi bevezetésének kutatási feladatait.
A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felkérése alapján 1996-ban áthelyezték az Országos Területfejlesztési Központba, ahol a Nyugat-dunántúli Régió igazgatójának nevezték ki.
Szakmai tevékenységének kiemelt területe az Európai Unió regionális politikáján alapuló magyar területfejlesztési politika (különösen a közlekedésfejlesztés területe) célkitűzéseinek megvalósítását, a területfejlesztés intézményrendszerének irányítását, a hazai támogatáspolitika érvényesítését és az ezekkel összefüggő kormányzati koordinációs feladatok ellátását ölelte fel.
2005-ben a Magyar Terület- és Regionális Hivatal Területigazgatási főosztályán főosztályvezető-helyettesi megbízást kapott, amely feladat a régióigazgatók tevékenységének irányítását és koordinálását jelentette. A kormány-átalakításokat követően – változatlan beosztásban és feladatellátással megbízva – a jogutód minisztériumokban, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban, illetve 2015-ig, nyugdíjba vonulásáig a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi főosztályán dolgozott.
Az elmúlt – mintegy 10 évben – tagja volt a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési Munkacsoportjának, szakmai tudásával, nagy gyakorlatával segítve az ott megjelenő feladatok magas színvonalú elvégzését, továbbá aktívan közreműködött az évente megrendezésre került országos „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” c. konferencia szervezésében. Tagja volt a Közlekedéstudományi Egyesületnek, a Magyar Urbanisztikai Társaságnak, valamint a Magyar Mérnöki Kamarának.
Kitüntetései: KTE Egyesületi Ezüstjelvény (1994), KTE Egyesületi Aranyjelvény (1998), Pro Régió Díj (2006), Köz Szolgálatáért Érdemérem Arany fokozata (2012).

Szűcs Mihály búcsúztatása 2024. január 19-én, 14 órakor lesz a Budapest-Pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit Plébánián (Bp. XVIII. kerület, Fogaras utca 16.)

Subscribe to this RSS feed