BPMK

Évkezdő beszélgetés a BPMK elnökével

Kassai Ferenc a 2018-as esztendő eredményeiről, a kamara aktivitásáról és az új év feladatairól.

Melyek azok a szakpolitikai területek, ahol egyértelműen előre lépett a BPMK, s bővült a mozgástere? Másként: sikeres évet hagyhat maga mögött a legnagyobb területi kamara?
Igen, sikeres évet hagyhatunk magunk mögött. Kicsit messzebbről kezdnem a választ. Az Európai Unió a szakpolitikai területek széles körében játszik aktív szerepet. Az emberi jogoktól a közlekedésen át a kereskedelemig a legkülönbözőbb területeken születnek uniós intézkedések. Ezek közül kiemelném a mérnöki-műszaki területeket; energiaügy, környezetvédelem, közlekedés, kutatás és innováció, oktatás, képzés és ifjúság, digitális gazdaság és társadalom. Ezek azok a területek, amelyekhez a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának szakmapolitikai tevékenységével csatlakozni szükséges. Elmondhatom, hogy ezeken a szakmai területeken a BPMK sikeres tevékenységet folytatott 2018-ban. Meg kell jegyeznem, a szakmai területek természetesen nem értelmezhetőek külön-külön, mert minden mindennel összefügg. Ez azt jelenti, hogy az energiaügy az energafüggetlenséget, az energiatakarékosággot, az enrgiahatékonyságot együttesen jelenti a közlekedésben, a városgazdálkodásban, a vízügyeinkben, a hírközlésben és internetszolgáltatásban, a környezetvédelemben, összefoglaló névvel a fenn-tartható fejlődés érdekében. Mindehhez elengedhetetlen a folyamatos oktatás, továbbképzés és egyidejűleg beleértve az innovációt. A kamarai tevékenység mellett a törvények által megfogalmazott és felhatalmazás alapján feladatainkat rendben végeztük. A kamarai tevékenységek egy része minden területi kamarára vonatkoznak, de a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara méretéből következően nálunk egy átlagos mérnöki kamarához képest ez 18-szoros mennyiséget jelent. A tagfelvételek, a jogosultságokkal kapcsolatos ügyintézések, az etikai-fegyelmi ügyek, a levelekben feltett kérdésekre a válaszok, a mérnöki közéletben a részvétel, és még a sor folytatható. Vannak azonban olyan elsőfokú ügyek, amelyek a jogszabályokban a BPMK-hoz kerültek országos hatáskörrel: ezek az atomenergetikai független szakértők minősítése, az épületenergetikai tanúsítások felülvizsgálata, az EGT országokban szerzett diplomák megfeleltetés jogosultsági ügyekben, a határon átnyúló Magyarországon megvalósuló mérnöki munkákat végzők tevékenységének engedélyezése és névjegyzékbe vétele. Egyebekben foglalkozunk sok olyan műszaki kérdéssel, amelyeket a BPMK súlya miatt intézünk, például az egyszerű bejelentések szerint épített esetek tapasztalatai.

Melyek voltak 2018-ban a legmeghatározóbb események a mérnöki kamarában?
Előre bocsátom, hogy a konferenciáink, kiállításaink, vagy egyéb rendezvényeink szervezése, illetve már azok tervezése, előkészítése során határozott célunk a párhuzamosságok elkerülése, az esetenként felmerülő érdekellentétek feloldása a szakmaiság érdekében. Ennek érdekében minden esetben együttműködünk a tudományos egyesületekkel, szakszövetségekkel és hatóságokkal egyaránt. Csak villanásszerűen; a közlekedés témakörben évente megtartjuk a „közlekedés aktuális keresései a fővárosban” című konferenciánkat a Fővárosi Önkormányzattal kötött együttműködésünk alapján, de országos rendezvényt is szervezünk évente a „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” című konferenciánkat Siófokon. A Közlekedési Munkacsoportunk rendszeresen foglalkozik az aktuális közlekedési feladatokkal. Itt említeném még meg a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében folytatott országos tevékenységünket is az önkormányzatokkal és a minisztériummal karöltve. A Főváros és a BPMK között kötött együttműködési megállapodásunk lehetőséget kínál arra, hogy a műszaki-mérnöki szakterületek hatékonyabban érvényesítsék a gazdasági társadalmi érdekeket és ezek érdekében a fejlesztések és az innováció területén végzett tevékenységek összehangolt keretek között kerüljenek megvalósításra. A megállapodásunk kiterjed a közlekedésen túl a közművesítés, a vízgazdálkodás, a szennyvíz-és csapadékvízelvezetés, valamint a felszíni vízrendezés, az ár-és belvízvédelem, sőt az energiagazdálkodás és energiaellátás területére is. Nem utolsó sorban a megújuló energiaforrások alkalmazására, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségeire. Ezek évente mintegy négy konferencia megrendezését jelentik. Megemlíteném még a Fővárossal rendszeres szakmai egyeztető megbeszé-léseket is. A BPMK tagja a Balázs Mór Bizottságnak is.
Az épületgépészet szakmaterületen is sikeres az együttműködésünk a szakterületen tevékenykedő szervezetekkel. Munkálkodásunk eredményeként a Magyar Épületgépészek Napja mára országos rendezvénnyé vált. De évente rendezzük meg az épületgépész tervezői konferenciát, kiállítással egybekötve, így történt 2018-ban is. A Hungexpoval kötött megállapodásunk alapján reszt veszünk a CONSTRUMA, az IPAR NAPJAI, és az E-MOBILITÁS kiállításokon is. Kiemelem az évente megrendezésre kerülő az „E-mobilitás másképpen” című konferenciánkat. A konferenciák lényege éppen a „másképpen” szóban rejlett, hiszen nem a Kormányzat által támogatott egyetlen megoldást jártuk körül, hanem bemutattuk a világban jelenleg sem kiforrott, nem egyértelmű technológiákat, azok előnyeit, hátrányait, időszerűségét. 2018-ban is megrendeztük az Építők Napja ünnepi ülést a BPMK vezetésével az érintett szervezetekkel együtt. Megjegyezem, ez nem mindig egyszerű, pláne kormányváltás időszakában. A Szupergyors Internet Program végrehajtásának elősegítése érdekében rendszeres megbeszélést tartottunk a tervezők és a hatóságok részvételével.  Reszt veszünk az 5G koalícióban is. Szorosan együttműködünk az IPE-vel (Ipari-, Tudományos-, Innovációs-, és Technológiai Parkok Egyesülete) például a Zsámbékon megvalósuló új tudományos és technológiai park létrehozásában. Jelentős a határon túli műszaki-mérnöki szervezetekkel való kapcsolattartásunk, ami évente közös konferenciák megrendezését is jelenti.

Ha már leltárt készítünk az esztendőről, beszéljünk az elvarratlan szálakról is: akadtak kudarcok, megoldhatatlannak tűnő ügyek?
Megítélésem szerint kudarcról semmiképp sem beszélhetünk. Problémákat az élet mindig hoz, megoldására két dolgot teszünk: tevékenyen részt veszünk a jó megoldások széleskörű bemutatásával, és a hiányos szabályozás rendbetételére megtesszük javaslatainkat. A jogosultságok túlzott elaprózódásának folyamata szerintem nem visz előre. De letettük javaslatainkat az épületenergetikai tanúsítás néhány hiányosságának orvoslására. Ezekben az ügyekben a lépéseink eredményeit már nagyon várjuk.

Miről fog szólni a 2019-es esztendő? Milyen stratégiai vagy cselekvési program mentén halad tovább a köztestü-leti munka a BPMK-ban?
A BPMK éves munkaterv alapján dolgozik. Továbbra is kiemelendőnek tartjuk a megkezdett kapcsolatépítést, oktatást és továbbképzést, a fiatalok bevonását, a korszerű technológiák és technikák széleskörű bemutatását, szakmai múltunk bemutatását, az innováció elősegítését. A 2019-es év kiemelt feladata lesz a Budapest 2020-2030 közötti időszakot felölelő fejlesztési tervvel kapcsolatos „Budapest Párbeszéd” munkájában való részvételünk, melyre Tarlós István főpolgármester és Fürjes Balázs államtitkár kérte fel kamaránkat. Az előkészítést 2018 decemberében megkezdtük.
 
Jövőre tisztségviselő választások lesznek a kamarában. Ambicionálja a folytatás?
A tisztségviselőkre a 2019-2022 közötti időszakban fontos szerep fog várni. Ezért a BPMK Jelölő Bizottsága a munkáját folyamatosan végzi. Jelölésekre van mód, mint a felhívásokból a BPMK tagság már értesült. A jelölés eredményeiről 2019 január második felében lesz érdemes beszélni. A megkezdett mérnöki munkák folytatása szerintem rendben fog történni, és kérek minden mérnököt, hogy minél nagyobb aktivitással dolgozzon, segítse a kamarát, a kamara pedig segíti mérnökeit.