BPMK

BESZÁMOLÓ FÓKUSZBAN A KÖZLEKEDÉS

Index:

Dr. Szabó András a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Oktatási dékánhelyettese a közlekedésmérnökök képzése a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán címmel adott tájékoztatót. Bemutatta a képzés változását, és ismertette a képzési filozófiát. A közlekedési- és szállítási folyamatok, és az azokat megvalósító járművek és mobil gépek szoros, többszálú kapcsolata miatt az ismeretek elsajátíttatása a közös oktatásban valósítható meg a leghatékonyabban. 1991-től két szak képzése volt a karon a kifutó 5 éves okleveles mérnökképzésben: a közlekedési- és a szállítási-logisztikai folyamatok kutatására, fejlesztésére, tervezésére, szervezésére és irányítására irányuló képzés – okleveles közlekedésmérnök , továbbá a közúti-, vasúti-, vízi- és a légi járművek, az építő- és anyagmozgató gépek kutatására, fejlesztésére, tervezésére, gyártására és javítására irányuló képzés – okleveles gépészmérnök. A képzés átalakításának célja az európai közös felsőoktatási térség kialakítása, a „Bolognai folyamat” részeként az átjárhatóság növelése és az egységes kétciklusú képzés kialakítása (Bsc és Msc képzés). A BSc képzés kettős célja: képzettség a munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez, (azonnal hasznosítható, gyakorlati ismeretek és képességek) és képesség kialakítása az MSc szintű továbbtanulásra (elméleti alapismeretek birtoklása). Az előadó ismertette azMsc képzések célját: elméleti képzés kiegészítése, koncentrálás elmélyültebb, szűkebb területre, specializált képzés.Az Msc képzések szakirányai: Vasúti járműmérnöki szakirány,Autómérnöki szakirány,Hajómérnöki szakirány,Repülőmérnöki szakirány, Mobil munkagépek és építőgépek szakirány, Járműgyártás és javítás szakirány,Járműrendszer-mérnöki szakirány,Közlekedésbiztonsági szakirány,Alternatív járműhajtások szakirányÖsszefoglalva elmondta, hogy 2006-2012 időszak az 5 éves okleveles képzésről a lineáris, BSc – MSc képzésekre való átállás időszaka volt:

    • 2006: BSc – közlekedésmérnöki alapszak
    • 2010: BSc – járműmérnöki alapszak
    • 2012: BSc – logisztikai mérnöki alapszak
    • MSc – 3 szak: Közlekedésmérnöki szak, Logisztikai mérnöki szak, Járműmérnöki MSc szak

Az egész napos tanácskozás a részvevők egybehangzó véleménye szerint, Széchenyi szellemét követve, jól szolgálta a ma közlekedésfejlesztésének ügyét.