BPMK

Dénes Miklós 1944 - 2018

A BPMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoportjának elnöke, az MMK szakmai tagozatának elnökségi tagja, kollégánk, férfiasan viselt hosszú betegség után április 8-án este elhunyt.

Szakmai pályafutását vízépítő technikusként 1963-ban a Mélyépítő Vállalatnál kezdte, majd 1971-1972 között a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat műszaki ve-zetője volt. Ezt követően 1994-ig a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál kü-lönböző középvezetői beosztásokban (építésvezető, kirendeltség vezető, főépítésvezető, szakaszmérnök, Központi termelési csoportvezető) az Igazgatóság változatos kivitelezési munkáit irányította. Időközben, 1984-ben elvégezte a Pollack Mihály Műszaki Főiskola bajai Vízgazdálkodási Tagozatát és építő üzemmérnöki diplomát szerzett.
1972-1973 között Szlovákiában részt vett a Liptovska Mara-i vízerőmű építésén. Az 1990-es évek elején németországi építkezéseken dolgozott, majd az igazgatósági kft-k szervezésekor, 1994-ben az ÉPVÍZKÖR Kft. ügyvezető igazgatója lett, utóbb 2009-2010 között a frissen alakult Magyar Vízépítő Zrt. vezérigazgatói feladatait látta el. 2010. évi nyugdíjazását követően 2012-ben, fél éven át az OVF műszaki főigazgató-helyettese volt. Ezt megelőzően és követően az ÁGA-Consulting Bt. szakértőjeként, cégvezetőjeként dolgozott. 2013-2014 között részt vett Budapest Főváros Önkormányzatának, ill. beruházó irodájának, az ENVIRO-DUNA Kft.-nek árvízvédelmi szakmai tanácsadói munkájában, a Római parti mobil árvízvédelmi kivitelezést megelőző előkészítő feladataiban, de külső szakértőként közreműködött a szentendrei mobilgát, valamint a szegedi mobil partfal kivitelezésben is.
Több mint félévszázados munkássága elsősorban a vízügyi építőipari tevékenységhez kötődött, amelyek magukban foglalták a magas- és mélyépítési feladatok széles választékát a létesítmény-üzemeltetési, fenntartási tapasztalatokat a legalsó vezetői szinttől a legfelső vezetői szintig. Részt vett az utóbbi évtizedek jelentősebb árvízi védekezéseiben is. Mindezek mellett nagy tapasztalatot szerzett a vállalati tevékenység menedzselésében.
A Magyar Hidrológia Társaságnak az 1970-es évek óta tagja, 25 éve részt vesz a Vízépítési Szakosztály vezetésében. Társasági tevékenységéért 2006-ban Pro Aqua Emlékérmet kapott.
2014 óta a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara vizes szakcsoportjának elnöke. Három évtizeden át részt vett a Vízügyi Sport Klub vezetőségének munkájában, hosszú időn keresztül a balatoni „Kishamis” vitorlás legendás „mancsaftjának” tag-ja volt.
Emlékét megőrizzük!