BPMK

Növekszik a felfedező kutatások versenypályázati támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke - elfogadva a döntést előkészítő szakmai testületek javaslatát - 222 kutatási témapályázat, 101 posztdoktori pályázat, 16 nemzetközi együttműködésben végzett kutatási pályázat, valamint 16 publikációs pályázat összesen közel 8 milliárd forint összegű támogatásáról döntött.

A pályázatok eredményét a Hivatal honlapján hirdették ki, a nyertes pályázók a napokban kapnak értesítést a döntésről.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) mint jogelőd szervezet által közzétett, és 2014. december 14. és 2015. február 5. között benyújtott kutatási témapályázatok támogatási igénye 15%-kal nőtt a tavalyi évhez viszonyítva. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal keretében biztosított forráskoordináció az idei támogatói döntést korlátozó korábbi kötelezettségvállalások ellenére is lehetőséget biztosított a támogatás intenzitásának növelésére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból a beérkezett igények 26%-át tudta támogatni az NKFI Hivatal. A támogatás növekedése mellett további előnyt jelent, hogy az elnyert forrás könnyebben és gyorsabban juthat el a kutatás feltételeit biztosító kutatóhelyekhez.
Az NKFI Hivatal idén további felfedező kutatásokat is ösztönző pályázatok meghirdetését tervezi, amelyek elősegítik az alapkutatást végző kutatóhelyek és az ipari szereplők közötti kutatási-fejlesztési és innovációs projektekben való együttműködést, a kutatási eredmények hatékonyabb hasznosulását, továbbá egyes nemzetgazdasági szempontból fontos tudományterületek versenypályázati rendszerben történő kiemelt támogatását.
A nyertes pályázatok és további információ az alábbi linken érhető el:
http://nkfih.gov.hu/hirek/palyazati-hirek/novekszik-felfedezo


- Támogatott 2015/1 K és K+ pályázati azonosítójú kutatási témapályázatok
- Támogatott 2015/1 PD pályázati azonosítójú posztdoktori pályázatok
- Támogatott nemzetközi kollaborációban végezhető 2015/1 NN, ANN és SNN pályázati azonosítójú pályázatok
- Támogatott 2015/1 PUB pályázati azonosítójú publikációs pályázatok