BPMK

Medgyesi Pál 1946-2020

Az elnökre, a vezérigazgatóra, az emberre emlékezünk.

Megdöbbenve, mély fájdalommal vettük tudomásul a 2020. május 12-én bekövetkezett megváltoztathatatlant. Friss és fiatalos voltál az utolsó pillanatig, teljesen érthetetlen számunkra, ami Veled történt.

1946-ban születettél Szentesen. A fél évszázados műszaki pályafutásod gépésztechnikusként kezdted, majd építőmérnöki-, vízkezelési szakmérnöki-, és munkabiztonsági szakmérnöki diplomát szereztél.
A víziközmű tervezésbe, a kivitelezésbe és az üzemeltetésbe a Csongrád megyei Víz-és Csatornamű Vállalatnál kapcsolódtál be 1964-ben. A főiskola elvégzését követően fiatalon a Makói Vízmű vezetője lettél. A Makó-térségi Víziközmű Kft-t 1994-ben szervezted meg.
Neked megadatott, hogy egy kistérség víziközművesítését a katasztrofális ivóvízhiánytól elvezesd a magas szintű biztonságos vízellátásig, a szennyvízszikkasztástól a korszerű háromfázisú, napenergiát hasznosító szennyvíztisztításig. Miután a Makói Járás az országban elsőként fejezte be a közműves ivóvízellátás kiépítését, elsőként kellett elhárítanod a metán okozta robbanásveszélyt, különböző baktériumok vízjárvány fenyegetését és a káros kémiai elemek eltávolítását. Mindezek érdekében sikeres projektekben vettél részt a hazai és az európai egyetemekkel, szervezetekkel együttműködve.
Az általad előkészített, levezényelt és ellenőrzött makói szennyvízcsatorna és tisztítórendszer elnyerte a hazai és a nemzetközi elismeréseket a Lampl Hugó-, és a Tierney Clark-díjakat.
Meghatározó szereped volt a makói gyógyvíz és gyógyfürdő cím elnyerésében, valamint a Maros-parti üdülőövezet közművesítésében.
Számos publikációd német és angol nyelven is megjelent, előadásokat tartottál nemcsak a szomszédos országokban, hanem Németországban, Hollandiában, Finnországban és az USA-ban is, 2004-ben pedig meghívtak a Stocholmi Water Prise átadására.
Fiatal tervező voltam, amikor megismertelek, hasznos észrevételeiddel, tanácsaiddal, javaslataiddal segítettél feladataim megoldásában. Jól emlékszem a makói tervezési feladatokra, Veled konzultálva mindig a legjobb megoldásokra jutottunk, például a kisegítő iskola szennyvízelvezetés tervezésekor meg tudtuk oldani a térség csatornázását is. Több víziközműves pályázat előkészítésébe bevontál. A nagyléptékű makói csatornázásfejlesztés alapjait 1996-ban együtt fektettük le, megkonzultáltunk hogyan lehet a térség szennyvizeit a Makó városi szennyvíztisztító telepre vezetni.
Szakmai, közéleti tevékenységed sokrétű, dolgoztál a Magyar Tudományos Akadémia vízellátási és csatornázási bizottságában is.
Kezdetektől bekapcsolódtál a kamarai munkába. 1989-ben alapító tagja voltál a Kamara Csongrád megyei szervezetének, és a Magyar Mérnöki Kamara Vízimérnöki tagozatában két cikluson keresztül dolgoztál. A megalakulás előkészítésében, szervezésében, a munkában tevékenyen részt vettél, egyre több és több feladatot vállaltál. 1995-2004 között először a Magyar Mérnöki Kamara Csongrád Megyei Csoportja, majd a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke voltál. Amikor megválasztottak ezt mondtad: „Az elnöki poszt egyfelől kihívást jelent, ugyanakkor ez egy szolgálat…”
Sokat küzdöttél a Mérnök törvény megszületéséért, a Te nevedhez fűződik a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara megalapítása. Lelkesen irányítottad a területi kamarát, szervezted a mérnökbálokat, működtetted a könyvtárat, saját kamarai irodát alakítottál ki, hangsúlyt fektettél a nagy múltú mérnök elődök, emlékhelyek felkutatására, megemlékezésükre, mint például a makói születésű Galamb Józsefre, Huszár Mátyás-, Bertalan Lajos, Zsigmody Béla mérnökökre.
2001-ben megszervezted a Galamb József konferenciát, 2004-ben a „Mérnöki alkotások Csongrád megyében, Csongrád megyei mérnökök alkotásai” rendkívül magas színvonalú kiállítást. A mérnöki presztízs emeléséért, egy szolgáltató kamara megteremtésért dolgoztál.
Amikor letetted a lantot, befejezted elnöki tevékenységed, kérted, hogy én folytassam a területi kamara vezetését. Egy pénzügyileg stabil, magas színvonalon működő szervezetet adtál át. A kamarát érintő bonyolult kérdéseknél, feladatoknál mindig megtaláltad a helyes, a célravezető megoldást, és azt néhány logikus, tömör, meggyőző mondattal mindenki számára világossá, érthetővé, elfogadhatóvá tetted. A munkámban az utolsó pillanatig segítettél, szinte minden elnökségi ülésen megjelentél, elmondtad véleményed, javaslatod, köszönjük.
2019. év végén ünnepeltük a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara megalakulásának 30. évfordulóját, erre az alkalomra írtuk meg Veled és Körmöczi Ernővel a kamaránk történetét.
A Mérnök Újságban számos szakmai írásod jelent meg, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség szerkesztőbizottságának voltál a tagja.
Nemrégen javasoltad, hogy a Szegedi Tudományegyetem és a kamara alapítson a hallgatók munkájának elismerésére Galamb József-díjat, ez folyamatban van.
Széchenyi István azt mondta: „Merjünk nagyok lenni”. Te mertél nagy lenni.
Az 1990-es évekbeli harcostársad, Hajtó Ödön a Magyar Mérnöki Kamara első elnöke általam küld egy Isten veled-et Neked. „Nagyon baráti emlékeket őrzök Pali hozzám közel álló gondolatvilágáról. Sok-sok kamarai eseményen üléseztünk együtt az építkezés és az előre mozdítás szellemében. Pali jellegzetesen halk szavú megszólalásai elütöttek a hangoskodókétól, de mindig fontos tartalommal bírtak, és beépültek a ma is működő mérnöki kamarai rendszerünkbe. Kedves Pali, ha Te személyesen nem is, de szellemiséged továbbra is itt lesz velünk!"
Te fogalmaztad meg a kamaránk stratégiáját. A következőket írtad: „Azért lehetettünk sikeresek, mert az elnökség vezetési filozófiája és gyakorlata töretlen, következetes, egységes és innovatív volt minden fontos kérdésben.”
A szakma csúcsára jutva tucatnál több helyi, megyei, regionális, országos és nemzetközi elismerést szereztél, köztük a Dél–alföldi Regionális Minőségi Díjat és a Presztízs Díjat is.
Megkaptad az Árvízvédelemért Érmet, a Víziközmű Ágazatért Érdemérmet, tiszteletbeli elnökünk, örökös tagunk, alkotói-, Vásárhelyi Pál-, Zielinski-díjas vagy. Életed egyik legnehezebb időszakában 2018-ban Vedres-díjasunk lettél.
Igazán fontos vagy nekünk, szerettünk és tiszteltünk, sokat tanultunk Tőled, felnézünk Rád.
Köszönjük, amit a mérnöktársadalomért tettél, köszönünk mindent, amit Tőled kaptunk!
A szívünkben tovább élsz, búcsúzunk Tőled.
Szervusz Pali!

Szeged, 2020. május 18.

Bodor Dezső, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke