BPMK

Dr. Lorberer Árpád 1941-2019

Dr. Lorberer Árpád aranydiplomás építőmérnök, a hazai termálvizek és karsztvizek egyik legnagyobb ismerője, a Magyar Geotermális Társaság, a Magyar Hidrológiai Társulat, Magyar Karszt- és Barlangkutató Egyesület és a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének kitüntetett tiszteletbeli tagja 2019 július 29-én távozott el közülünk.

A Lorberer család egyike a legrégibb hazai mérnök-dzsentri dinasztiáknak. Már az 1500-as évektől több felvidéki bányamérnököt, pénzöntőt, polgármestert, katonát és kereskedőt adott az országnak. Édesapja, id. Árpád (†1970) első világháborús veterán építőmérnök, egyik nagybátyja a fiumei kikötő főmérnöke, másik a Magyar Tátra Társaság egyik alapítója.
Lorberer Árpád az Eszergomi Ferences Gimnáziumban érettségizett, majd egy év technikusi munka után kerülhetett be a Műegyetemre, ahol 1966-ban szerezte meg általános mérnöki diplomáját. Pár év után a munka mellett geológus szakmérnöki diplomát, majd akadémiai doktori címet kapott.
Munkássága alapvetően a VITUKI Hidrológiai Intézetéhez kötődik, 1972-től az intézet 2012 tavaszi megszűnéséig dolgozott Hidrogeológus Kutatóként. Felszín alatti vizek hasznosításával és vízgazdálkodással foglalkozott az ország legkülönbözőbb területein. Legtöbb és legismertebb tevékenysége a karsztos hévíz-tárolók, elsősorban a Dunántúl kutatásához kötődik. Szinte minden hazai gyógyfürdő térségéről készített adatfeldolgozást, számos sikeres kút az ő szakvéleményei alapján készült. Aktívan részt vett a veresegyházi és turai geotermális hasznosítások előkészítésében. A Magyar Geotermális Egyesület alapító tagja, az országos geotermikus fejlesztési tervek és felszín alatti vízgazdálkodási tervek egyik elindítója volt.
19-45 éves kora között aktív tagja volt mind a hazai, mind lengyelországi barlangász- és alpinista közösségnek. Munkássága során mind elméleti leíró jellegű geológiai anyagokat, mind konkrét mérnöki terveket, mind pedig tudománytörténeti anyagokat készített, ezen kívül Óbudai lakosként több mint 20 éven át önkéntes természetvédelmi tevékenységet is végzett.
Anyagiakkal kevéssé törődő, szókimondó és szakmailag elhivatott ember volt. Részletekbe menő adatgyűjtő tevékenysége és memóriája révén vált munkája során az ország egyik legtekintélyesebb hévíz-kutató és karsztvíz-beszerzéseket tervező hidrogeológusává, akinek szakmai anyagit sok évig fogja még a fiatalabb generáció is használni.
Dr. Lorberer Árpád részletes szakmai nekrológja elérhető az alábbi internetcímen:
https://www.linkedin.com/pulse/dr-lorberer-%25C3%25A1rp%25C3%25A1d-1941-2019-arpad-lorberer