BPMK

Heckenast Gábor 1925-2018

Az OPAKFI  Egyesületnek 1951. óta  tagja, tíz éven át elnöke, 93 évesen elhunyt.

Fiatal gépészmérnökként a Posta lakihegyi állomásán kezdett dolgozni 1948-ban. A  Magyar Rádióhoz, amely akkor a Postához tartozott, 1949-ben lépett be. Akkoriban kezdődött a magnók használata, 1 darab EMI magnó volt üzemben, annak kezelését bízták rá, a  felvételeket is ő készítette. (A Cocom-lista korlátozásai miatt később is csak  néhány példány volt beszerezhető ebből az eszközből.) 1954-ben Zsdánszky Kálmánnal közösen írta meg a Mágneses hangrögzítés c., alapműnek számító  könyvet,  amely később új kiadást is megért. A Rádió műhelyében elkezdtek stúdiómagnókat gyártani, a mechanikai tervezés az ő munkája volt. E típus alapján születtek a Mechanikai Laboratórium stúdiómagnói tízezer-számban, amelyek nemcsak a keleti blokkot látták el, hanem számos nyugati rádióba is elkerültek. A Fejlesztési Osztály vezetőhelyetteseként széleskörű hazai és külföldi tevékenységet folytatott a stúdiótechnika, különösen a mágneses jelrögzítés terén.

1962-től a Magyar Televízióban (1964-ben műszaki igazgató-helyettesként) a mágneses képrögzítés és a színes technika bevezetését irányította. Emellett stúdióépítés, külső  közvetítő helyek berendezéseinek kifejlesztése, illetve azok irányítása fűződik a nevéhez. A  Magyar Rádió műszaki igazgatója 1974-ben lett, ezt a feladatot 18 éven át látta el. Ezen idő alatt új stúdiók, közvetítőkocsik épültek, a sztereó, majd ezen  belül a digitális technika általánossá vált. Megkezdődött a számítógép irányította műsorstúdiók építése, üzembe állt az automatizált központi kapcsolóterem. Sajnos, ezek megszűnését és lebontását is látnia kellett.

Számos, a hírközlés területét érintő tevékenység részese volt; a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, az MTA Akusztikai Komplex Bizottság tagja, számos tanulmány készítése. A HTE Stúdiótechnikai Szakosztályának elnök-helyettese volt. Nemzetközi téren is igen aktívan dolgozott, a nemzetközi rádiós szervezet, az OIRT munkájában annak kezdete óta részt vett, tíz éven át a Technikai Bizottság elnöke volt. A European Broadcasting Union műszaki szekciójának elnökévé választották.

Nagy műveltsége, munkabírása, eredményei számos kitüntetést is hoztak, pl. a Munka Érdemrend arany fokozata, Köztársasági Érdemrend, Állami Díj, hét szakmai díj, AES Award. Kevés olyan szakember van hazánkban és széles Európában, aki ne ismerné el értékeit és érdemeit.