BPMK

Új Duna-híd épül Komárom és Révkomárom között

A 600 m hosszú, egypilonos, ferdekábeles híd megépítése mérföldkő lesz a magyar-szlovák Duna szakaszon található átkelési lehetőségek kibővítésében.

A teherforgalom Vámosszabadi – Medvedov irányából 53 km, míg Parassapuszta – Sahy irányából 180 km hosszú kerülővel tud áthaladni a magyar és szlovák határszakaszon. A Komárom és Komárno (Révkomárom) között megépülő híd a magyar oldalon az 1. sz. főutat köti össze a szlovák oldalon a 63.sz. főúttal. Az új Duna-híd kivitelezésre kiírt közbeszerzési ajánlati felhívás szeptember 27-én jelent meg. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes kivitelezővel szerződéskötés 2016 decemberében várható, a munkálatok 2017 év elején megkezdődhetnek.
Az új Duna-híd, a kapcsolódó új határátkelő megnyitása és a megépült Komárom déli elkerülő út további jelentős tranzit forgalmat vezet majd le az országhatár irányából. Az új híd forgalomba helyezését követően a teherforgalom az M1 autópályától települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt, így jelentősen mérséklődik a lakott területek zaj- és környezeti szennyezése. Komárom mentesül a tranzit forgalom alól, gyorsabb és biztonságosabb lesz az átkelés a hídon, a város pedig élhetőbbé válik. A belvárosban található Erzsébet hídon jelenleg több korlátozás is érvényben van, így maximum 20 tonnás gépjárművek haladhatnak át, 30km/h sebességkorlátozás mellett, a teherforgalom minimum 70 m-es követési távolság betartásával.
Az új közúti hídon 2×1 sávos főút vezet át, a meglévő vasúti hídtól 170 m-rel, a városközpontban lévő közúti Erzsébet-hídtól pedig 2,8 km-rel nyugati irányba épül meg. A híd teljes hossza 600 m, melyből a fő nyílás 252m hosszú. A hídszerkezet egy egypilonos, ferdekábeles híd, ortotróp acél pályalemezzel. A híd öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder felett, 2 pedig a szlovák oldali ártéren található. A pilon magassága az útpálya felett 94,5 m. A hídon a kerékpárút és gyalogos járda, valamint a belterület közelsége miatt közvilágítás lesz. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítást kapnak.
A magyar oldalon egy 1,3 km hosszú út is kiépül, csatlakozva a már megépült 131 sz. főút Komárom déli elkerülő úthoz. Ezen a szakaszon két körforgalom és két kisebb híd lesz, egyik az ipartelepi kerékpárút felett, a másik a Koppány vezér út felett. Az új híd és a csatlakozó útszakaszok forgalomba helyezése 2019 őszére várható.
Magyarország és Szlovákia közösen, eredményes pályázatot nyújtott a híd és a hozzá csatlakozó útszakaszok uniós forrásból történő megvalósítására. A beruházás koordinátora Magyarország, a fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a szlovák Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenska správa ciest (SSC) Szlovák Közútkezelő Társaság beruházásában valósul meg, 85% uniós és 15% hazai forrás felhasználásával.