BPMK

Gyászol a hazai nukleáris szakma, elhunyt dr. Rónaky József

A fájdalmas hír január 5-én délután került az Országos Atomenergia Hivatal honlapjára: „Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy 2022. január 5-én elhunyt dr. Rónaky József, az OAH nyugalmazott főigazgatója, a hazai nukleáris szakma kiemelkedő és meghatározó egyénisége. Mintegy másfél évtizedig, 1999-től 2013-ig állt az OAH élén, továbbá számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetben töltött be különféle tisztségeket. A hivatal saját halottjának tekinti, osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Temetéséről később gondoskodik a hivatal.”

Dr. Rónaky József 1946. december 7-én Pécsett született, 1970-ben végzett fizikusként az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, ahol három évvel később egyetemi doktorrá avatták. Pályafutását a Központi Fizikai Kutatóintézetben kezdte, majd a Magyar Optikai Művek lézerfejlesztési osztályvezetőjeként folytatta. 1979-től a paksi atomerőmű fizikusa, majd baleset-elhárítási vezetőként elfogadta az OAH főigazgatói megbízatást. Fizikus kollegánk tagja volt a Magyar Nukleáris Társaságnak és az MTA Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottságának is. 1996-2000. között az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportjának elnöki tisztségét töltötte be. 2007-ben PhD doktori fokozatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában, ahol a tudományos témavezetője dr. Solymosi József ny. ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora volt. Kollegánk két önkormányzati ciklusban volt tagja Paks város képviselő-testületének, eredményes tevékenysége elismeréseként 1999-ben Pro Urbe Emlékérmet kapott. Dr. Rónaky Józsefnek az ELFT 2007-ben Bozóky László-díjat adományozott a sugárfizika és a környezettudomány területén elért eredményeiért. 2014-ben Héliosz-díjat, 2015-ben pedig a Wigner Jenő-díjat vehette át fizikus kollegánk. A szakmai elismerések felsorolásából még egyet feltétlenül meg kell említeni: dr. Rónaky József okl. fizikus 2013. május 16-án lett a Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagja. Figyelemre méltó Zarándy Pál okl. villamosmérnök által készített következő méltatás, mely a mérnök-kamarai kitüntető cím átadásakor lett felolvasva: „Dr. Rónaky József a Központi Fizikai Kutatóintézetnél, majd a Magyar Optikai Műveknél folytatott tudományos kutatói és fejlesztési tevékenységek után, 1979-ben csatlakozott a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Pakson különböző vezető beosztásokban feladata a nukleáris biztonsági, a sugárvédelmi, valamint az üzemanyag-gazdálkodási feltételek, szervezeti háttér és műszaki-tudományos kultúra megteremtése, majd irányítása volt. 1999-től az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. Ebben a minőségében elsődleges felelőssége – egyebek mellett – a magyarországi nukleáris biztonság szavatolása. A Hivatal által támasztott szigorú követelményeknek és az engedélyesek következetes ellenőrzésének köszönhető, hogy a magyar nukleáris létesítmények, mindenekelőtt a paksi atomerőmű nukleáris biztonsága nemzetközileg elismerten magas színvonalú. Dr. Rónaky József nemzetközileg ismert és elismert szakember, személyében képviseli a magyar nukleáris szakmai kultúrát. Sokat tett a nukleáris biztonság iránt elkötelezett szakembergárda kineveléséért és az intézményrendszer működtetéséért. Kiemelkedő szerepe volt a független nukleáris szakértők jogintézményének kialakításában, és abban, hogy a szakértő jelölteket az engedélyesektől független hivatásrendi köztestületként a Mérnöki Kamara szervezetei minősítsék.”

Sipos László József, a nukleáris szakértőket minősítő bizottság tagja