BPMK

Átadtuk a Hollán Ernő-díjakat

Határozatképtelen volt a BPMK június 25-ére összehívott küldöttgyűlése, így a megyei kamara küldöttjei nem tárgyalhatták az elnökség beszámolóját, a BPMK költségvetési beszámolóját és pénzügyi tervét, valamint a testületi beszámolókat.  A Lurdy Házban tartott rendezvényen adtuk át a területi kamara legmagasabb elismerését, a Hollán Ernő-díjat, ezúttal két kollégának, dr. Csoknyai Tamásnak és Raum Lászlónak.

Dr. Csoknyai Tamás okl. gépészmérnök diplomáját 1998-ban, PhD fokozatát 2005-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Számos előadást tartott kamarai szakmai továbbképzéseken, részt vett az jogi továbbképzés e-learning tananyagfejlesztésében.
A BPMK Épületenergetikai Tanúsítványokat Ellenőrző Testület szakmai titkára, részt vett az épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzési rendszerének kidolgozásában, a félévenkénti jelentés szakmai összeállítója. Jelentős számú kutatás és publikáció fűződik a nevéhez. Kiemelkedő a tudományos és szakmai közéleti tevékenysége: több szakmai lap szaklektora, az MMK Épületenergetikai és Épületenergetika-hatékonysági Szakosztály elnöke, az MMK Épületenergetikai tanúsítványokat ellenőrző bizottság szakmai titkára. Tevékenysége elismeréseként Bólyai János kutatási ösztöndíjat, miniszteri oklevelet és több nemzetközi díjat is kapott.

Raum László okl. építőmérnök 1973-tól, diplomája megszerzése óta nyugdíjazásáig a BME Építőmérnöki Karán a vízépítő mérnökképzésben vett részt, laboratóriumi és üzemi kutatások, fejlesztések és szakértési, tervezési feladatok mellett a vízépítés és vízi közmű tervezési, építési szakterületeken. A gyógy- és strandfürdők létesítése és üzemeltetése, valamint a Víz- és Környezeti Jog c. tantárgyak előadója mind a mai napig.
A Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára volt 1990-96 között. A BPMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakcsoportjának vezetőségi tagja, 2018-tól a szakcsoport elnöke.
Kutatási területei a hidrológia, hidraulika, műtárgy és folyami hidraulika, a vízvédelem, parti szűrésű vízbázisok folyó-oldali és háttérből történő szennyeződése, veszélyeztetése, a helyszíni vizsgálatok, talajvízvédelem, szennyvíztisztítás, holtágak, mellékágak vizsgálata.
Tevékenysége elismeréséül 2017-ben, az Emberi Erőforrás Minisztériumától Pedagógus Szolgálati Emlékéremet kapott.