BPMK

Tervezők és az e-közmű rendszer

2017. július 1-től a kérelmezők már csak online indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot. A tervezők az e-közmű rendszerből tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi adatokat, valamint az egyesített közműnyilatkozatot.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendelet 2013. november 1-én hatályba lépett és már előírta a közművezeték-üzemeltetők számára, hogy hálózataikra vonatkozó téradataikat tegyék elérhetővé egy központi, államilag üzemeltetett rendszer részére – ezzel jött létre az egységes elektronikus közműnyilvántartás alap intézményrendszere.
A 369/2016. (XI. 29.) Kormányrendelet módosította a 324/2013.(VIII. 29.) Kormányrendeletet és e szerint 2017. április 1-től június 1-ig tartott a közműhálózatokat üzemeltető szervezetek kötelező regisztrációs periódusa az elektronikus közműnyilvántartásban.
Az egységes elektronikus közműnyilvántartás céljai; új szemléletű, egységes szabályozáson alapuló információszolgáltatási rendszer kialakítása, valamint a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények fejlesztéshez, – üzemeltetéshez, az építészeti-műszaki tervezési tevékenységhez, valamint az építési beruházások és építőipari kivitelezéshez szükséges, közérdekből nyilvános adatainak kezelése, azok megosztása, hozzáférés biztosítása a felhasználók számára.
A Magyar Mérnöki Kamara 2017. június 20-án és 22-én a Miniszterelnökséggel és a rendszert üzemeltető Lechner Tudásközponttal közösen workshopot szervezett, amelyen több száz szakági tervező vett részt. A workshop célja volt, hogy a tervezőknek segítséget nyújtson az induló új rendszer használatához, a közműegyeztetések lebonyolításának módjáról. A már megrendezésre került workshopon túl továbbra is a kamara is elsődleges céljai között szerepel, hogy a rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémák során minden lehetséges módon segítse mérnökeit.
Kassai Ferenc elnök szakcikke a Mérnök Újság soron következő, júliusi lapszámában jelenik meg.