BPMK

Anyagmozgatógép, Építőgép és Felvonó Tagozat: tisztújító közgyűlés

Az MMK Anyagmozgatógép, Építőgép és Felvonó Tagozat szeptember 29-én tartotta meg tisztújító közgyűlését, melynek házigazdája a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara Területi Szakcsoportja volt.

A sajnálatosan kevés résztvevő (63 fő) a leköszönő elnökség beszámolóját 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül fogadta el, majd megválasztotta a következő négy év tisztségviselőit, ügyelve arra, hogy a három részszakterület megfelelő arányban legyen képviselve. Elnök: Némethy Zoltán, alelnökök: Kása László dr., Berta János dr., elnökségi tagok: Ébneth Teodóra, Gyökér Imre, Koltai Henrik, Magyari László, Makovsky Máriusz. Szakmai Minősítő Testület elnöke: Gyimesi András, tagjai: Hajdú László, Makovsky Zsolt Mihalecz János, Nagy Pál, Sváb János dr., Szajkó László, Temesvári Jenő dr., Tüske Tibor.