BPMK

Szakmai nap a Megyeházán

A BPMK és Pest Megye Önkormányzata április 28-án konferenciát és szakmai napot rendez az energiahatékonyság, az innováció, a vízügy és a közlekedésbiztonság jegyében a Megyeházán.

Településeink fejlődéséhez, s ez által életminőségünk emeléséhez elengedhetetlen az említett négy fontos terület, legyen az bármilyen kis-, vagy nagy település. Az energiafelhasználás csökkentése napjaink egyik legfontosabb feladata. Ennek nagyon fontos része az energia hatékonyság növelése. Magyarország energiafelhasználásának közel 40%-a az épületeink energiaellátására fordítódik. Az Európai Unióban és így Magyarországon is egyre fontosabb, hogy a megtermelt energia minél hatékonyabban kerüljön felhasználásra. Ezt felismerve és kihangsúlyozva az Országgyűlés tavaly megalkotta az energiahatékonysági törvényt (2015/LVII, 05. 12.), amely összhangban van az uniós célokkal.
Vízkészleteink egyre nagyobb értékeket képviselnek. Ezért kiemelten fontos terület minden hazai településnek, kistérségnek a hosszú távú egészséges vízellátás, illetve a hatékony és gazdaságos korszerű vízgazdálkodás. Magyarország a transz-európai közlekedéshálózat egyik központja. Ennek megfelelően a közlekedésünk fejlesztése és biztonságosabbá tétele nem csak helyi érdek. A közös érdekek közös célok elérését teszik szükségessé.
A XXI. század elképzelhetetlen informatika nélkül. Ez hálózatszerűen átszövi településeink rendszereit is, beleértve az előző területek mindegyikét. A hálózatokat, rendszereket folyamatos fejlesztésekre, innovációkra inspirálja, melyek által intelligens rendszerek és ezzel együtt települések jöhetnek létre.
A konferencia célja, hogy bemutassa a jelenlegi magyarországi helyzetet, rámutasson a lokális fejlesztések lehetőségekre, együttműködésekre, források hatékony felhasználására.
Pest megye Önkormányzata ezt a fontos célt fölkarolva iránymutatást is ad az önkormányzatoknak, hogy helyi szinten is lehet jelentős mértékű fejlesztéseket megvalósítani. Ehhez alapvető és hiteles támogatást tud nyújtani a mérnöki kamara.
A szakmai nap átfogóan bemutatja a szabályozási folyamatokat, a magyarországi felmérések, kutatások eredményeit. Bemutatásra kerül néhány korszerű műszaki megoldás. Szó lesz az uniós- és hazai fejlesztési források lehetőségeiről felhasználási módozatairól is. Az előadók a szakma és a téma elismert és kiváló képviselői, akiktől első kézből kaphatunk hiteles tájékoztatást ezekről a napjainkat és jövőnket közvetlenül befolyásoló témákról.

A szakmai nap védnöke: Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, és Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke

Helyszín: Megyeháza díszterme, Budapest, Városház u. 7.


Program


Regisztráció: 8:15-től

9:00 – megnyitó, köszöntők; Kassai Ferenc BPMK elnök, Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Levezető elnök: Nagy Péter okl. épületgépész, épület energetikus, auditor
                  
          
Előadások

Energetikai blokk:

9:20 – 9:40 Az épületenergetika és az energetikai tanúsítás aktuális kérdései; Dauner Márton főosztályvezető, Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építésjogi és Hatósági Főosztály

9:40 – 9:50 Megyei projektgyűjtés során meghatározott települési igények energetikai területen; Kuszák Miklós ügyvezető - Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.)
    
9:50 – 10:00 Solanova klaszter szerep; dr. Bíró Kálmán klaszter menedzser – MLEI Solanova
10:00 – 10:20 Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-2020-as időszakra vonatkozóan; dr. Nemes Csaba főosztályvezető (NFM Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály)
10:20 – 10:40 Önkormányzatokra vonatkozó rendeletek - energetikai auditálás; Tóth Tamás főosztályvezető - Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

10:40 – 11:00 Közintézmények energetikai helyzete; Virág Zoltán okl. energetikai szakmérnök - Duoplan Kft. Mérnök Iroda, a 2001. év épületgépész mérnöke

11:00 – 11:20 Lakóépületek energetika helyzete - NÉeR program; dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens, BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék)

Innovációs blokk:
11:20 – 11:40 A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program, feladatok; Kassai Ferenc elnök - BPMK

11:40 – 12:00 Innovációs fejlesztések és Ipari Parkok; Dávid Roland stratégiai igazgató - Ipari -, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület
12:00 – 12:20 Regionális innováció, S3 és az ipar reneszánsza; Wolf Péter – elnöki tanácsadó Pest Megyei Önkormányzat

Ebéd szünet (szendvics ebéd): 12:20 – 13:00
    

Vízgazdálkodási blokk:
13:00 – 13:20 Szempontok az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatainak ellátásához; Rónay István alelnök - Magyar Mérnöki Kamara

13:20 – 13:30 Megyei projektgyűjtés során meghatározott települési igények vízgazdálkodási területen; Kuszák Miklós ügyvezető - Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

13:30 – 13:40 Projekt bemutatása a gyakorlatban – Az Ipoly mentén fekvő települések egységes vízgazdálkodási tervezése; Ferencz Gyöngyi polgármester – Szob Város Polgármesteri Hivatal

Közlekedési blokk:
13:40 – 14:00 Önkormányzatok közlekedésbiztonsági feladatai; dr. Mocsári Tibor osztályvezető - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

14:00 – 14:20 Intermodális közlekedés; Somodi László főosztályvezető - NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

14:20 – 14:35 Kérdések, válaszok/ konzultáció
14:35 – 14:40 Zárszó; Kassai Ferenc BPMK elnök