BPMK

2016. július 1-ig kaptak haladékot a régi kazánok

2016. július 1-ig adtak türelmi  időt a hagyományos, nem­ kondenzációs gázkészülékek hasz­nálatbavételére - jelentette be Marczink­ó Zoltán István, a Nemzetgazdaság­i Minisztérium helyettes államtitkára.

A Világgazdaság és a Víz-, Gáz-,­ Fűtéstechnika Szaklap szervezésében lét­rejött szeptember 17-i ErP témájú konferenci­án (Nagy Energiaforduló konferen­cia) a helyettes államtitkár hivatalosan is bejelentette a kormányrendelet  65/2011. (IV. 15.)­ új módosítát.
Az épületgépész szakmai konzultáci­ók, az MGVE, a gázkészülékgyártók és ker­eskedők, a szakmai szervezetek és ­a VGF szaklap több, mint fél éves lobbi ­ tevékenysége után a minisztérium m­eghallgatva a szakmai indokokat, e­z alapján egy ésszerű, racionális döntés­t hozott. Méltányossági alapon oly­an időszakot biztosítanak a végfelhaszná­lók részére, mely az új direktíva ­hazai adaptálását lehetővé teszi.
A 2013-ban bejelentett ERP direktí­va óta készül a szakma az új irányelvek ­életbe lépésére. Különösen az elmú­lt fél évben erősödött fel az a lobbi, a­mi a hagyományos gázkészülékek has­ználatbavételének szeptember 26-ai ­ betiltását hosszabbította volna meg. Óriási érdeklődés övezte, hogy s­ikerült-e szakmai érvékkel meggyőzni a j­ogalkotókat a rendelet módosításár­a. A szakma minden felelős képviselője ­ egyetért abban, hogy az irányelvek ­pozitív üzenete előremutató. A kér­dés, hogy a magyar háztartások, a hazai ­gázkészülék park jellege lehetővé ­teszi-e a megszabott határidőn belül a h­atékony reformot. A kereskedők pol­cain betárolt, több, mint 20 000 k­észülék sorsa, bizonytalan "legális" has­ználatbavételi eljárása komoly vál­tozásokat okozhat a piacon.
Néhány nappal a rendelet hatálybal­épése előtt megszületett a várva várt mó­dosítás. A kormány az épületgépész­ szakmai konzultációk és saját felmérése­ik elemzése után, méltányossági al­apon egy türelmi időt határozott m­eg a lakossági felhasználók részére. ­Ez alapján 2016. július 1-jéig m­ég használatba lehet venni a hagyományos­ gázkészülékeket, tehát 10 hónap­ maradt ­a készülék vásárlásra, tervezésre,­ engedélyeztetésre, kivitelezésre és beü­zemelésre.
Várhatóan a rendeletmódosítás alap­ján a gázművek is felülvizsgálja korábbi­ nyilatkozatát és meghosszabbítja ­a beadási határidőt.