BPMK

Energetikai koncepcióterv

Zugló Önkormányzata 2019 decemberében átfogó energetikai koncepcióterv készítésének szakmai koordinációjára kérte fel a BPMK-t.

A felkérés alapján a helyhatóság 2020. január 22-én a kamara javaslatára megbízást adott egy gyakorlott épületenergetikus szakmérnöknek, hogy az önkormányzati fenntartásban levő intézmények felújításának tervezéséhez energetikai koncepciótervet készítsen. A teljes munka során a szakmai felügyeletet a mérnöki kamara végezte. A koncepcióterv az önkormányzati fenntartású közintézményeket tartalmazza.
A tanulmány 2020 júniusában készült el – több mint 250 oldal terjedelemben –, melyet az önkormányzat Energetikai Munkacsoportja egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasolta az június 25-i testületi ülésének. Cél a döntéshozók segítése energetikai témakörökben. Kialakítani egy szakmai alapokon nyugvó energiahatékonyságot elősegítő munkaanyagot, amely alkalmas Zugló közép-hosszútávú energiahatékonysági terveinek megvalósítására. Célja továbbá a környezettudatos fenntartható városi lét megalapozása, a település üzemi energia felhasználásának tudatos rendszerezése, az energiahatékonyság növelése, és a CO2-kibocsátás csökkentése. Az elkészült tanulmány összhangban van a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), amelyet az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége irányelvei alapján, a célhoz csatlakozott települések dolgoznak ki. A SECAP által lehetővé válik, hogy az önkormányzatok részletesen ismerjék saját intézményeik energia gazdálkodását, és a különböző energia megtakarítási lehetőségeit, ezáltal olyan energetikai projekteket készíthetnek elő és valósíthatnak meg, melyek a fenntarthatóságot és a racionális gazdálkodást szolgálják. Az elkészült tanulmány alapot teremt arra, hogy energetikai korszerűsítéseihez uniós vagy hazai forrásokhoz juthasson a település.
A mérnöki kamara ösztönzi az önkormányzatokat arra, hogy a zuglói példát figyelembe véve minél több településen készüljenek energiahatékonyságot növelő műszaki tervek.