BPMK

A SZUPERGYORS INTERNET PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ KAMARAI MUNKÁRÓL

A Szupergyors Internet Programhoz kapcsolódó feladatokról tartott egyeztető megbeszélést a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Hírközlési és Informatikai Tagozata március 23-án. Az ülésen részt vettek a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkársága, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Média és Hírközlési Hivatal, az E.ON Áramszolgáltató Zrt, a MÁV Zrt, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség, a Magyar Telekom Nyrt és a tervezők képviselői.

„Ez már a negyedik SZIP-pel kapcsolatos megbeszélésem volt ebben a hónapban a mérnöki kamara képviseletében: március 14-én tárgyaltam Kara Ákos Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért felelős államtitkárral (NFM), dr. Solymár Károly Infokommunikációért felelős helyettes államtitkárral (NFM), Debreceni Győző projektigazgatóval (Projektmenedzsment és Minőségbiztosítási Főosztály – SZIP Projektiroda); ugyanezen a napon a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkárságán, a Lechner Tudásközpont illetékeseivel is megbeszélést folytattam. 2017. március 17-én a Digitális Jólét Program SZIP munkacsoport ülésén vettem részt, melyet Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos vezetett.
Az infokommunikáció területén az állami feladatok a DNFP keretében megvalósuló fejlesztési projekteken túlnyúlnak. A jelenlegi kormányzati gyakorlatnak általánosságban véve több síkja van; például szakpolitikák kidolgozása és továbbfejlesztése, állami projektek, elsősorban az elektronikus kormányzás fejlesztése, állami vállalatok piaci fellépése. Ezen feladatok ellátásában gyakorlatilag minden állami szerv érintett lehet. Ez a helyzet fokozott koordinációt igényel államigazgatáson belül, amely feladatot a Miniszterelnökség végez. Az ágazati szabályozásban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is jelentős feladatokat lát el.
A mérnöki kamara több államigazgatási szervvel stratégiai megállapodást kötött. Ezen szerződések rendszere határozza meg a működési kereteket a Kormányzat és a Kamara együttműködésében. A mérnöki kamara kiemelt feladatának tekinti a DNFP sikeres megvalósítását. A program meghirdetését követően lényegesnek tartottuk a gyors információáramlást, a szakmai felkészítést és az érdekérvényesítést. Felkészültünk a programra, együttműködés jött létre a NFM, SZIP, HTE, NMHH, MKHSZ között. Rendszeresen tájékoztattuk tagjainkat fórumokon, szakmai napokon, a Mérnök Újságban és a Hírlevélen keresztül, célirányos szakmai továbbképzéseket szerveztünk, amelyben kiemelten NGA technológiák szerepeltek. Kidolgozásra került a FTTH-GPON passzív hálózatok műszaki irányelve. Az új és módosított jogszabályok megismertetéséhez szakmai segédleteket készítettünk. Az NMHH-val közösen módszertani útmutatót készítettünk a településrendezési hírközlési szakági tervezéshez. Pályázati feltételekhez Tervezési irányelveket kidolgoztunk ki. Munkánk során a jogszabály változások ismertetésére nagy hangsúlyt helyeztünk. Ezen belül a módosított EHT, a 14/2014 NMHH rendelet, a településrendezési módszertan és az engedélyezés menetének bemutatására segédlet készült. Külön programban ismertettük a méréstechnikai eljárásokat. Gyakornokok részére 100 órás gyorsított tervező képzést tartottunk, amelyet 26 fő sikeresen teljesített. A jogszabály-változások miatt és az engedélyezés gyorsítása érdekében elkészítettük a Tervek Tartalmi Követelményeinek módosítását. Vezetésemmel a program kezdete óta, negyedévente koordinációs megbeszéléseket tartunk, amelyen a KIFÜ SZIP, BM, NMHH és a mérnöki kamara mérnökei vesznek részt és tájékoztatásra, feladat-meghatározásra kerül sor.
Külön munkacsoportot hoztunk létre a MÁV és a kamara szakemberivel a MÁV tulajdonosi engedély kiadás egységesítése és gyorsítása érdekében, amelyet napjainkra megnyugtatóan rendezni tudtunk. Szervezés alatt van az elektromos szolgáltatók és a Kamara közös munkacsoportja a közös oszlopsoros szerelés feltételeinek optimalizálására és egységesítésére. Feladatunk a hosszú távra tervezett hálózatok minőségének biztosítása is. Ennek érdekében a szolgáltatók a SZIP, az NMHH, az MMK-tervezők képviselőivel összegeztük a tervek minőségének növelése és az érték-alapú díjazás elérése érdekében a szükséges feladatokat. Közös célként határoztuk meg a tervezői és a kivitelezői munkák minőségi színvonalának emelését, és az ezzel szorosan összefüggő értékalapú mérnöki díjazás elérését.
A kamarának különös figyelmet kell fordítani a projektek előrehaladási fázisaira, mert azokban más-más együttműködésre van szükség. A DNFP további céljaival kapcsolatos feladatokban, ilyen például az állami infokommunikációs hálózatok fejlesztése, a mérnöki kamara koordinációs szerepet is vállalt. Az ebből adódó munka, folyamatos végrehajtásáért az MMK alelnökeként vagyok felelős. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal és a Miniszterelnökséggel folyamatos a szakmai kapcsolattartás. Lényegesnek tartom, hogy a megbeszéléseseinken a műszaki gondolkodás kapjon főszerepet. Fontos a feladatok meghatározásában a kollégák operatív segítsége és az elvégzett munkákból származó tapasztalatok folyamatos megosztása, az egyeztető megbeszélések fontossága. Támogatjuk a kormányzat azon törekvését, amely a szélessávú szolgáltatások általános elterjesztésére irányul. Ezzel kapcsolatosan a nyílt hálózati elérés (open access) kérdéskörében számos interdiszciplináris kérdés szabályozását tartjuk szükségesnek, az összes közmű (víz, gáz, csatorna, energetika stb.) üzemeltető bevonásával. Mérnökeink számára a következő években az internet hozzáférések biztosítására történő fejlesztésben való részvétel komoly kihívást jelent. A kamarában felmértük a lehetséges tervezői kapacitásokat, a SZIP határidős teljesítése érdekében a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezők létszámát.  
2017. március 17-én örömmel konstatáltam, hogy a kormány havi rendszerességgel tart munkacsoportülést a SZIP beruházásaiban érintett valamennyi szereplő bevonásával annak érdekében, hogy a szélessáv fejlesztések tervezési és kivitelezési munkái az elvárt módon teljesülhessenek. Ezen az ülésen elmondtam, hogy a SZIP térképi alapja nincs biztosítva. Beszélnem kellett azokról a problémákról, amelyeket összegyűjtöttünk, például arról, hogy a SZIP pályázati szerződések részben létrejöttek ugyan, de a pályázati kiírás tartalma szerinti tervezés a megbízói adatszolgáltatás hiányossága miatt döcög; néhány járás lefedetlen, a tervezési adatokhoz a megbízók olyan alaptérképet szolgáltatnak, amelyek adathiányosak (településen belül hiányosak az utcanevek, házszámok nincsenek). A megbízók a tervezőket kapacitálják helyszíni adat-felderítésre.
A Közép-Magyarországi Régió (KMR) Szupergyors Internet Programja már ismert elvárás volt 2017. végi befejezéssel, ugyanakkor a célhelyek pontosítása csak májusra várható. A Pályázat-nyertes Megrendelőt nem érdekli a KMR, mert arra nem szerződött. Ez a tervezésnél is probléma, de mi lesz a kivitelezésnél? Ki és hogyan fogja finanszírozni a tervezőt, kivitelezőt? Az időközben megjelent 1062/2017. (II. 8.) Kormányhatározat a Nemzeti Fejlesztési minisztert azonnali határidővel felelőssé minősítette. Ehhez hozzátartozik a 1101/2016.(III.) Kormányhatározat 2017. évi tejesítése, amelyet a KHP projekt fog össze. Megnyugtató hogy valamennyi projektet határidő-felelősséggel a KIFÜ bonyolítja. Említést tettem a megbeszéléseken a Mapping hibákról is. Egyértelmű, hogy nem a tervezők felelőssége a Mapping-címadatok rendbetétele. A pályázat nyertese se akarjon ilyen feladatot kívánni a tervezőktől. Nem a SZIP és nem a tervezők felelőssége az országos (közhiteles) lakcím adatbázis rendbetétele. Az összhang biztosításához szükséges a Tervezők részére korrekt alapadat-szolgáltatás. Ugyanakkor olyan fázisba jutott a SZIP, hogy szükség van a tervezői társadalom összefogására.
A megbeszélések eredményeként az NFM kérésére 2017. március 24.-ig meg kellett adnunk a KMR tervezők létszámát és a számukra, mint KKV-k számára a szükséges hardver és szoftver igényeket annak érdekében, hogy egy megfelelő pályázat kiírására kerülhessen sor. Úgy vélem, hogy ez már jó lehetőség a tervezőink számára”

Kassai Ferenc BPMK elnök, MMK alelnök