BPMK

Őszi nagyrendezvényeink

Szeptemberben és októberben is több nagyrendezvénye lesz a BPMK-nak. Amennyiben a járványügyi helyzet nem engedi a kontaktórás megrendezést, a képzéseket minden esetben változatlan időpontban online tartjuk meg.

Szeptember 25.
V. Épületgépész Tervezői Konferencia és Kiállítás: „Középpontban a VÍZ”
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 3-as előadóterem)
Idén szeptember végén immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Épületgépész Tervezői Konferencia a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata közös szervezésében, amely az elmúlt években a szakma egyik legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát.
A rendezvény fővédnöke: dr. Áder János köztársasági elnök
Ezzel a konferenciával kezdettől fogva a tervezői szakterületen tevékenykedők szakmai továbbképzését szándékozunk segíteni, tervezői és üzemeltetői előadások keretében a szlogenhez illeszkedő tartalmú szakmai előadásokra, jövőbemutató színvonalon megtervezett projektek ismertetésére kerül sor, kiemelve a tervező innovatív gondolkodásának jelentőségét. A rendezvény lehetőséget biztosít a szakma szereplőinek, tervezőknek, gyártóknak, forgalmazóknak és kivitelező vállalkozásoknak kötetlen szakmai konzultációra is.

Jelentkezés: http://bpmk-oktatas.hu/tlcm_index.php?token=bmb72v6t5mooyzx5

A konferencia tervezett programja letölthető a csatolt dokumentumok között.

Október 7.
CONSTRUMA Szakkiállítás nyitónapja – Hűtéstechnika
HUNGEXPO (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
Hagyományos épületgépészeti szakmai továbbképzés és konferencia

Október 19.
Ipar Napjai Szakkiállítás nyitónapja - PED tanfolyam (Nyomástartó berendezések)
HUNGEXPO (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
Előadó: Dénesné Wiegand Krisztina
Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta hazánkban is életbe lépett a nyomástartó berendezések forgalmazását szabályozó 97/23 EG direktíva (Pressure Equipment Directive- PED), ill. a helyébe lépő és 2016. július 19 óta hatályos, 2014/68/EU direktíva (PED-2014).
A Nyomástartó Berendezések Direktívát a magyar jogrendbe a 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet ülteti át. A 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, a területet korábban szabályozó 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hatályát vesztette.
A PED hatálya a 0,5 bar nyomást meghaladó legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) kitett nyomástartó berendezések és rendszerek tervezésére, gyártására és megfelelőség-értékelésére terjed ki, az EU belső piacán történő első forgalomba hozatal esetén.
A PED hatálya alá tartozó minden nyomástartó berendezést/rendszert, a gyártónak, a forgalomba hozatal előtt – a berendezés veszélyességi kategóriájától függő, úgynevezett megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetnie. A megfelelőség értékelési eljárásba II., III. és IV. veszélyességi kategória esetén egy harmadik független Brüsszelben bejegyzett tanúsító szervezetet, ún. Notified Body-t is be kell vonnia. Amennyiben az eljárás során a nyomástartó berendezés, vagy nyomástartó rendszer megfelel a direktíva követelményeinek, úgy elhelyezhető rajta a „CE” jel és szükség esetén a Notified Body négyjegyű azonosító száma. A nyomástartó berendezésen elhelyezett „CE” jel és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat a forgalomba hozatal feltétele.

Október 20.
AUTOMOTIVE Szakkiállítás - E-mobilitás másképpen konferencia
HUNGEXPO (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
Az Automotive keretein belül megrendezésre kerülő konferenciát a tavalyihoz hasonló programmal, előadókkal és időbeosztással tervezzük megszervezni azzal a szándékkal, hogy áttekintjük miképpen változott egy év alatt az akkumulátoros és tüzelőanyag cellás járművek helyzete a világon, hogyan változtak a hazai alkalmazási lehetőségek, illetve hogy milyen hatással voltak az e-mobilitásra a szakpolitikai intézkedések és a pandémia, hogyan növelték az előnyeit és hátrányait, az alkalmazásuk ösztönzőit és korlátait, a hazai kutatás fejlesztés irányait, gyártási lehetőségeit.
A kerekasztal beszélgetés keretében is a változásra összpontosítunk, áttekintjük és megvitatjuk az e-mobilitás helyét a hazai közlekedés-, ipar- és környezetpolitikában, az új nemzeti energiastratégiában, különös figyelmet fordítva annak feltárására, miképpen lehet integrálni a hazai mérnökök kreativitását a hazai gyártást a nemzetközi fejlesztési és gyártási folyamatokba.

Jelentkezés: http://bpmk-oktatas.hu/tlcm_index.php?content=bpmko_ojellap&id=1139

A konferencia tervezett programja letölthető a csatolt dokumentumok között.

Rendezvényeinkről bővebben a www.bpmk-oktatas.hu weboldalon olvashatnak.
Amennyiben a járványügyi helyzet nem engedi a kontaktórás megrendezést, a képzéseket minden esetben automatikusan online tartjuk meg, ugyanabban az időpontban!