BPMK

Megjelent az építési törvény változása a Magyar Közlönyben

A Magyar Közlöny 2016. évi 209. számában, a 82811 – 82813. oldalon.

2016. évi CLXXIII. törvény az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról*
A törvényben többek között az is szerepel:
2. § Az Étv**. 38/C. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzésen kívül bármely más energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet.
 (7) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a jogszabályi rendelkezések megsértésével kiállított energetikai tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben meghatározott bírságot szabhat ki.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el, és 2017. január 1-jén lép hatályba
**Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény jelzése: Étv.