BPMK

Diplomaátadó ünnepség

November 4-én rendezték a Műegyetem Építőmérnöki Karának diplomaátadó ünnepségét, ahol a Magyar Mérnöki Kamara diplomadíját Kassai Ferenc alelnök adta át Forgács Tamás doktorandusz hallgatónak.

A diplomaosztón Dunai László dékán mondott ünnepi beszédet:

Tisztelt végzős diákjaink, kedves vendégek, kedves kollégák!

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának 2016. évi diplomaátadó ünnepségén. Ünnepeljük ma frissen végzett hallgatóinkat, akik elérték céljukat, építőmérnökké váltak; ünnepeljenek a családok, akik hozzásegítették őket e cél eléréséhez; és ünnepeljünk mi, az oktatóik is, hiszen mi lehet jelentőségteljesebb és ünnepélyesebb egy egyetemi Kar életében, mint mikor munkája eredményeként büszkén okleveleket nyújthat át hallgatóinak.
Egyetemünk nagy hagyományokkal rendelkezik, 234 éves múltra tekint vissza. Karunk és egyetemünk történetét az 1782-ben alapított Institutum Geometrico Hydrotechnicum mérnökképző intézettől származtatjuk. Az 1871/72-es tanévben az intézet a Királyi József Műegyetem nevet kapta, a világ első műszaki felsőoktatási intézményeként, amely a nevében is viseli az egyetem szót. Büszkék lehetnek arra, hogy ilyen nagy múltú intézményben sajátították el a mérnökség fortélyait. Büszkék lehetnek arra is, hogy olyan intézményhez kötődnek, amely bölcsője volt egy nagy történelmi eseménynek, az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. Felemelő volt két hete szombaton,
pontosan a 60 évvel ezelőtt tartott hallgatói gyűlés időpontjában és helyszínén az eseményeket elindító egykori hallgatókkal együtt ünnepelni. Örömmel jelentem be, hogy az ünnephez kapcsolódóan a Nemzeti Örökség Intézete történelmi emlékhellyé nyilvánította a Műegyetemet, amit a Központi épület előtt elhelyezett emlékoszlop hirdet. A Műegyetem megalakulásától máig karunk 22149 mérnöki oklevelet adott ki. A mai ünnepség keretében további 430 oklevelet vehetnek át, akik ebben az évben védték meg sikeresen diplomamunkájukat és díjakat vehetnek át azok a hallgatók, akik kiváló tanulmányi munkájuk, vagy diplomamunkájuk magas színvonalának elismeréseként kitüntetésben részesülnek. Akik ma itt diplomát kapnak tanúsíthatják, hogy a Műegyetem Építőmérnöki Karán az oklevél megszerzése nem könnyű feladat. Hosszú évek kemény munkájára volt szükségük ahhoz, hogy a tanulmányi követelményekben rögzített zárthelyik, tervfeladatok, vizsgák, diplomamunka majd a záróvizsga teljesítése után a mai napon részt vehessenek ezen az ünnepélyes eseményen. Szeretném hinni, hogy mindannyiukat megtanítottuk a becsületes munkára, így mindannyian becsületesen megdolgoztak az eredményért, ahogy azt is, hogy valamennyi kollégám is becsületesen megdolgozott az Önök sikeréért. Ez az ünnepség ezt munkát és kitartást jutalmazza. De éppen ez a kemény munka ad hazai és nemzetközi szinten is rangot a műegyetemi diplomának. Az 50-60 éve végzett jubileumi diplomás mérnökeink újra és újra boldogan számolnak be arról, hogy a világ bármely pontján megállták a helyüket a Műegyetemi diplomával. A mérnöki tevékenységek között a mienk az, amelynek legnagyobb hatása van környezetünk alakulására. Tevékenységünket az teszi széppé, hogy a legtöbb mérnöki létesítmény egyedi alkotás, ami magán hordozza alkotója kézjegyét.
Kedves friss diplomás kollégák! Örömmel mondhatom, hogy megindult valami az építőiparban: a fellendülés közelségét bizton jelzi, hogy a tervező intézetek, kivitelező vállalatok keresik a friss diplomás építőmérnököket. Volt évfolyamtársaim, ipari kollégáim Békéscsabától-Győrig hívnak, tudnék-e ajánlani nekik fiatal mérnököt. A várható élénkülés tovább fogja növelni a keresletet a végzős mérnökeink iránt. Ismert tény továbbá, hogy az utóbbi 5 évben egyre kevesebb középiskolás jelentkezett karunkra. Ez fokozni fogja az építőmérnök hiányt, így a BME-n végzett építőmérnökök egyre keresettebbek lesznek a hazai és a nemzetközi munkaerő piacon. Az utóbbi években sok mérnökünk külföldön keresett kihívást és elismerést nyújtó munkát. A magam részéről ezt nem kárhoztatom. Vallom ugyanis, hogy az építőmérnöki tevékenység nem korlátozható egy-egy ország területére. És a friss diplomásnak akár itthon, akár külföldön keresi a boldogulását, invesztálnia kell és vállalni olyan – rövidtávon esetleg nehezebbnek, kevésbé kifizetődőnek tűnő – munkát, ami elmélyíti az egyetemen szerzett ismereteket és biztos gyakorlati tudást ad. Meggyőződésem, hogy idővel az ilyen befektetés megtérül, és szakmai sikerekre vezet. A külföldi tapasztalatszerzés után van és lesz miért hazajönni! A következő években sok szép itthoni feladat elvégzése vár az építőmérnökökre: hidak és lakások építése és korszerűsítése, az út-, vasút- és közműhálózat fejlesztése, az árvíz- és környezetvédelmi feladatok és a kapcsolódó földmérési, térinformatikai tevékenységek megannyi kihívást jelentenek. Ezek elvégzésében szükség lesz a szakmájukat értő és szerető, szakmai gyakorlatukat itthon, vagy külföldön megszerzett fiatal mérnökökre.
Kedves új diplomás építőmérnökök!
A diploma átvétele fontos állomás az életben. Jól tudjuk, hogy sokan már az egyetemi tanulmányaik mellett is munkát vállaltak, az egyetem elvégzése is komoly munkával járt, de az ember életében oly meghatározó egyetemi évek elmúltak. A gimnáziumi érettségi után, most megszerezték a szakmai érettséget is. Ki kell lépni az életbe, önálló döntésekkel, felelősséggel saját utat kell járni, helyt kell állni szakmában és családban egyaránt. Diplomájuk megszerzett tudásukat bizonyítja, de mindannyian tudjuk, hogy a pillanatnyi tudás értéke mennyire illékony. Az értékes tudás fedezetét egy egész élet adhatja, melynek Önök még csak az elején járnak. Mégis bízunk abban, hogy a Műegyetem az induláshoz megfelelő muníciót nyújtott. Az ünnepi hangulatban köszönet illeti mindazokat, akik segítették Önöket. Jól tudom, hogy sokuknál nagy – esetenként erőn felüli – áldozatot igényelt a szülők, a család részéről az a támogatás, amelynek értelme az Önök által megszerzett oklevéllel mai napon teljesedett ki. Ezt sose felejtsék el! Itt köszönöm meg kollégáim munkáját is, akik az oktatási feladatok kapcsán sok esetben életre szóló szakmai kapcsolatot alapoztak meg tankörük hallgatóival, diplomatervezőikkel. Megköszönöm az ipari konzulensek és óraadók munkáját is, akik a napi mérnöki feladataik mellett önzetlenül segítették diplomázóink
munkáját és a mérnöki oktatást.
Kedves Kollégák, engedjétek meg, hogy elsőként én köszöntselek Benneteket az építőmérnökök nagy családjában; sikeres munkába állást, szép mérnöki feladatokat, a magánéletben sok boldogságot, mindehhez sok erőt és jó egészséget kívánok!

Dunai László