BPMK

Épületgépészeti tervpályázat

A 2006-ban indított épületgépészeti tervpályázatot – a hagyományoknak megfelelően – folytatjuk. A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata és a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség a „Magyar Épületgépészek Napja 2015” rendezvénysorozatához kapcsolódva – az előző évekhez hasonlóan – az idén is nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére.

Tervpályázati kiírás

1. A tervpályázat témaköre
Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki szempontból kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése. A tervezett létesítmény nagysága nem releváns. Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól. Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.
 
2. A tervpályázat célja
Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése. Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

3. Pályázati feltételek
A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek. Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat.
Pályázni 2010-2015-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet. Pályázhat minden magyar állampolgár, aki épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik. Az értékelhetőség feltétele a pályázó pályázatának bemutatása előadás formájában a MÉN 2015 rendezvényén.

4. A pályázatra benyújtandó anyag
1. A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.
2. A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.
3. Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.
4. Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.
Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

5. A tervpályázat meghirdetése
A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapjain, (www.mmk.hu, www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), a rendezvény önálló (www.talalkozzunk.hu) honlapján, valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre. A szervező bizottság tagja felkéri az MMK megyei épületgépészeti tagozat elnökeit a pályázat propagálására. Azon kívül személyesen e-maileken keresztül.

6. A tervpályázat jellege
A tervpályázat általános eljárású, a részt vevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 10. 24 h.

8. A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. alatti irodájába kell eljuttatni postán, vagy személyesen.

9. A bíráló bizottság
A pályázatokat az MMK Elnöksége nézi meg kibővítve a szakértői testület tagjaival és bírálja el 2015 november 20-ig. A bíráló bizottság döntését, a díjazott tekintetében, egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése.

10. A tervpályázatok bemutatása
Az arra érdemes pályaműveket a Magyar Épületgépészek Napján a tervező és a vele együtt dolgozó, gondolkodó, új szakmai megoldásokat felvonultató, ipari és szakmai partnere előadás formájában bemutatja. Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

11. A pályaművek díjazása
Az első három helyezett a Magyar Mérnöki Kamara oklevelét kapja.

12. A tervpályázat eredményhirdetése
A nyertes pályázatok a Magyar Épületgépészek Napján kerülnek kihirdetésre.

13. A tervpályázati díjak átadása
A nyertes pályázat első díját az Év Épületgépész tervezőjeként a „Magyar Épületgépészek Napja 2015” estéjén rendezett Épületgépész Bál keretében adjuk át. A második és harmadik díjat a konferencián adjuk át.

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat elnöke    
dr. Láng Péter, a BME ÉPGET Tanszék tanszékvezetője
Zoltán Attila, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnöke