BPMK

Országos feladataink

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának (BPMK) országos feladatot adnak a jogszabályok: az épületek energetikai tanúsítások ellenőrzését, az atomenergetikai szakértők minősítését, a határon átnyúló kérelmek elbírálását, és a külföldi diploma megfelelőség elfogadását.

1. AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSOK ELLENŐRZÉSE
Az jogszabályokban előírt, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő feladat az épületek energiafogyasztásának kedvező megoldása, minthogy ezek fogyasztják Magyarországon az energia mintegy 40%-át, míg a fejlett országokban a fajlagos fogyasztás a magyar fogyasztás 1 m2-re jutó értékének csak a fele. Az energia tudatosság Magyarországon még nem érte el a szükséges színvonalat, és ezáltal jelentős a túlköltés és a környezet károsítás, ezen helyzet javítását a BPMK minden rendelkezésére álló módon végzi.
A BPMK 2013. január 1 óta végzi jogszabályokban előírt feladatát az épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzésére. Ennyi idő után a változások már nem túlzottan nagyok, a korábbi trendek folytatása jellemző. Ez ellenőrzött tanúsítványok száma: 30 632 volt, ebből 2020. évben 4 224.

A legfontosabb tapasztalatok
A vizsgálatokat nehezítette a koronavírus, átmenetileg fel kellett függeszteni a helyszíni ellenőrzéseknél az épületek belső megtekintését, az ellenőrzést ellenőreink külső szemrevételezéssel végezték. A korábbi félév különösen hibásnak minősített tanúsítványainak esetleges szankcionálása előtt az épületet meg kellett volna részletesen belülről vizsgálni, de a veszélyhelyzet miatti rendelkezésekre tekintettel ezeket a vizsgálatokat későbbi időpontra halasztottuk. Romló tendenciát mutatnak az ellenőrzések eredményei. Ennek oka vélhetően az alacsony tanúsítási díj, legalább is az elmarasztaltak gyakran erre hivatkoznak. De oka lehet az is, hogy az épületenergetikai tanúsítások társadalmi elismertetése még nincs meg. További ok, hogy egyesek túl sok munkát vállalnak fel, és a kapkodással okolják a hibákat. Ok még, hogy az adás-vételeknél túlzottan rövid idejük van a tanúsítóknak. Sajnálatos, hogy időnként a tanúsítók nem mennek ki a helyszínre, fényképek, tervrajzok alapján tanúsítanak, nem a valós helyzet szerint. Remélhetőleg a tervbe vett jogszabály változtatások hatására javulni fog az energetikai tanúsítványok minősége.

Eredmények
•    A tanúsítványok 16%-a új építésű épülethez készült, 84% nem új építésű épülethez (legnagyobb részt értékesítés miatt).
•    Az ellenőrzött tanúsítványok 94%-a lakó és szállás jellegű épülethez készült, 2%-a irodaépülethez, 1%-a oktatási épülethez, 4%-a egyéb épület,
•    72% elfogadható minőségű, 9% hiányos, 9% hibás és hiányos (nem 2 kategória), 6% hibás (nem 2 kategória) 2% hiányos és hibás (2 kategória) 1% két kategória hiba, 1% a tanúsítvány nem megvalósult, tervezett.
•    Leggyakoribban a CC és a HH kategória,
•    Legtöbbször a Winwatt programot használják (75%)
A tanúsítási tevékenység társadalmi elfogadtatása fokozatosan javul, ugyanakkor még nem mindenki használja ki a tanúsítványokban szereplő információkat az épület felújításával, illetve használatával kapcsolatosan, ezért a médiában további tájékoztatások szükségesek.

2. A BPMK ATOMENERGETIKAI SZAKÉRTŐK
2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lényegesen eltérő feltételekkel. A jogosultsági kérelmek véleményezését végző minősítő bizottságot országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadását az egyes területi mérnöki kamarák végzik, a ké-relmezők lakcímének megfelelően.
2020. évben megtörtént a minősítő bizottság tisztújítása, a korábbi résztvevők közül csak 2 fő nem vállalta a továbbiakban a minősítő bizottságban való részvételt. A leköszönt tagok helyett két új tag került a minősítő bizottságba.
A bizottság alapvető működési feltételei a pandémia idején is biztosítottak voltak, 2020-ban is a megfelelő módon lefolytatta a minősítési eljárásokat.
A bizottság folytatta és 2020-ban befejezte az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők minősítési ügyrendje (4.0. verzió) és útmutató a szakmai tapasztalattal kapcsolatos követelmények teljesülésének elbírálásához felülvizsgálatát és azokat a 2020. áprilisi virtuális ülésen elfogadta egyhangúlag.
2020. évben 21 fő terjesztett elő szakmagyakorlás iránti kérelmet; az általuk kérelmezett 44 szakterület közül 38 szakterületre került megadásra. A döntések ellen fellebbezés nem érkezett.
A minősítések kezdete óta 2020 végéig összesen 308 fő szerzett jogosultságot mindösszesen 644 szakterületen (ideértve az új engedélyezési eljárások és az átsorolási eljárások során megszerzett jogosultságokat is).

3. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÉRELMEK
2020-ban összesen 69 db jogosultság-kérelem érkezett, 44 kérelmezőtől - egyes kérelmezők több területre is kértek engedély megadását. A kérelmek megoszlása: tervező 36 db, szakértő 8 db, felelős műszaki vezető 23 db, műszaki ellenőr 2 db.
A kérelmező személyek állampolgársága: angol 4 fő, cseh 9 fő, német  5 fő, olasz 1 fő, osztrák 3 fő, román 1 fő, szlovák19 fő, szlovén 2 fő.

4. KÜLFÖLDÖN SZERZETT VÉGZETTSÉG MEGFELELŐSÉGÉNEK ELISMERÉSE
A jogszabályok alapján végzi a BPMK a külföldi diploma megfelelőség elismerését. Összesen 7 db kérelem érkezett, melyekre 16 szakmai jogosultság-engedélyt adtunk ki.
Okleveleket kiállító ország Németország 1 db, Románia 5 db, Szlovákia 1 db. Végzettség szerinti megoszlás: építőmérnök 4 fő, okl. építőmérnök 2 fő, okl. gépészmérnök 1 fő.