BPMK

SMMK - BPMK együttműködés

Október 24-én tartotta soron következő elnökségi ülését a Somogy Megyei Mérnöki Kamara. A tanácskozáson Wagner Ernő SMMK elnök meghívására részt vett Kassai Ferenc BPMK elnök, MMK alelnök, valamint Szőllőssy Gábor BPMK alelnök.

Kassai Ferenc beszédében köszönetet mondott Wagner Ernő SMMK elnöknek a meghívásért, majd tájékoztatást adott a BPMK céljairól, tevékenységéről.
Elmondta, hogy a BPMK a szokásos területi kamarai feladatokon túl törvény által felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát; például az atomenergiai minősített független szakértők jogosítását, az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzését végzi, a külföldi diploma megfelelőség vizsgálatát és nyilvántartását, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálását az EU-tagállamok állampolgárai esetében.
Jó kapcsolati rendszert alakítottunk ki a törvényhozással, a szakminisztériumokkal, szabályozó hatóságokkal, a társkamarák területi szerveivel, a társadalmi szervezetekkel és a Közép-Magyarországi oktatási intézményekkel. A tudományos egyesületekkel való együttműködés és kapcsolattartás szinte mindennapos.  
Szakembereink részt vállalnak a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – a jó minőség érdekében – a vonatkozó előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl a jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés stb.) kérdéseket is vizsgálják.
Kiemelte a BPMK kapcsolattartói rendszerét, mely kiépítésének lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika létrehozásának elősegítése. A BPMK 2007-től kezdte meg ennek kiépítését – a Főváros kerületeiben és Pest megye egyes településein a kapcsolattartókon keresztül – melyet az önkormányzatok döntő többsége szívesen fogadott és a visszajelzések szerint eredményesnek is tart.
A kapcsolat-tartói hálózat létrehozásának lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika létrehozásának elősegítése.

A kapcsolattartókon keresztül létrehozott együttműködés célja, hogy a Kamara, az Önkormányzatok és egyéb szervezetek között közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés, a közlekedés, a településrendezés, a tervezés, a tervpályázatok, a közbeszerzés, az energiaügyek, a közművek és hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák szakterületein a fenntartható fejlődés érdekében.

Részt veszünk a Fővárosi Szabályozási Keretterv eseti módosításainak véleményezésében, a Fővárosi Önkormányzati Testület közgyűlésein és egyeztető megbeszéléseket tartunk a Fővárost érintő szakmai témakörökben.
Folyamatosan részt veszünk a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága munkájában. A Kormányzat a minisztériumok (Irányító Hatóság) által készített előterjesztéseket, illetve pályázati felhívásokat folyamatosan véleményezzük.  Ez évtől részt veszünk a Közép-magyarországi régióban megvalósult fejlesztések hatékonyságának értékelésében is, a Projekt Irányító Bizottság tagjaként.
Szólt a települési főmérnöki hálózat kialakításáról, amellyel kamaránk hat évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni. Nagy munkát végeztünk. Sikerünk csak annyi volt, hogy az Étv. a fogalmak között szerepelteti az önkormányzati, települési főmérnök fogalmát, a 2.§ 14. pontjában. A részletes szabályozásra még nem került sor.  Utoljára a 1567/2015. (IX. 4.) Kormányhatározat 12.2. pontja szerint, a főmérnöki rendszer kialakítására előterjesztés és kormányrendelet tervezet készült, 2015 decemberében. Annak sorsáról nem tudunk.
Megemlítette, hogy tudomásunk szerint Kaposváron is működik városi főmérnök, Sopronhoz hasonlóan.
„Örömmel vennénk, ha a főmérnöki rendszer működéséről első kézből kaphatnánk tájékoztatást” – fejezte be tájékoztatóját  Kassai Ferenc BPMK elnök.
A megbeszélés során Szőllőssy Gábor, mint az Alapszabály Előkészítő Bizottság társelnöke rövid tájékoztatást adott a Bizottság eddigi munkájáról, kiemelve az SMMK elnökével, Wagner Ernővel való együttműködést mint a sikeres munka egyik feltételét.
Reméljük, hogy a 24-én megkezdett párbeszéd alapján egy hosszú távú, mélyreható együttműködés kezdődik meg kamaráink között.