BPMK

Feladatok

Index:

Atomenergetikai szakértők

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lényegesen eltérő feltételekkel. A jogosultságok elbírálását országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadását az egyes területi mérnöki kamarák végzik, a kérelmezők lakcímének megfelelően.

Adatok:

Év 2012 2013 Összesen
Kérelmet benyújtók száma:
Ebből BPMK:
172
136
39
25
211
161
Jogosultságot szerzett:
Ebből BPMK:
165
129
33
21
198
150
Jogosultságot nem szerzett:
Ebből BPMK:
7
7
6
4
13
11
Elutasítás:
Ebből BPMK:
6
6
3
2
9
8
Egyéb (felfüggesztés, minősítés folyamatban):
Ebből BPMK:
1
1
3
2
4
3

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet egyes szakterületeken (NSZ-4, NSZ-5, NSZ-8, NSZ-10 szakterületek felosztása és az NSZ-9 és NSZ-16 szakterületek átnevezése) kötelezővé tette az érintett területeken nyilvántartott független műszaki szakértők átsorolását: a korábbi engedélyek visszavonását és helyettük a módosított jogszabálynak megfelelő szakterületre vonatkozó határozatok kiadását. Az átsorolást hivatalból lefolytatott eljárásban kellett végrehajtani, eljárási díjat nem lehetett megállapítani. Az átsorolást a rendelet kihirdetését követő 60 napon belül kellett végrehajtani, 2013.08.06-ig. A BPMK a jogszabály rendelkezéseit határidőre végrehajtotta. A jogszabály módosulása miatt 205 határozatot hoztunk.
A jogszabály módosítása miatt új szakterületként jelent meg az NSZ-17 Atomerőmű üzemeltetése szakterület, melyre 5 fő szerzett jogosultságot a módosított jogszabály hatálybalépése óta.
 
Az atomenergiai minősített független szakértők száma 2014. március 31-én

Szakterület száma Szakterület megnevezése
1. 15  Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris üzemanyag viselkedése
2. 22  Termohidraulika
3. 16 Valószínűségi biztonsági elemzések
4.1. 12 Gépészet – emelőgépek
4.2. 73 Gépészet - energetikai és áramlástani gépek
4.3. 3 Gépészet – épületgépészet
5.1. 37 Nyomástartó berendezések
5.2. 17 Nyomástartó berendezések - (ASME BPVC III.)
6. 21 Anyagtudomány, anyagvizsgálat
7. 18 Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok
8.1. 24 Villamos technológia - erősáramú villamos technológia
8.2. 4 Villamos technológia - gyengeáramú villamos technológia
9. 54 Villamos technológia - Mérés- és irányítástechnika
10.1. 9 Vegyészet – vízkémia
10.2. 9 Vegyészet – radiokémia
10.3. 10 Vegyészet - nukleáris kémiai technológia
11. 25 Sugárvédelem
12. 2 Proliferáció-állóság
13. 5 Nukleáris védettség
14. 6 Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása
15. 12 Nukleárisbaleset-elhárítás
16. 8 Minőségügy, irányítási rendszerek
17. 5 Atomerőmű üzemeltetése

atomenergia