BPMK

Feladatok

Index:

Továbbképzési feladatok

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. akkreditált intézményként 2010-ben egyrészt jelentős előrelépést tett a továbbképzések területén, [(103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól], másrészt folytatta a korábbi években megkezdett tevékenységét (szakvélemények készítése, szakkönyvek forgalmazása).

Elektronikus Építési napló
2013-ban számos építési jogszabály változott, ennek részeként "útjára indult" az elektronikus építési napló.
A Magyar Mérnöki Kamara, más kamarák és érdekvédelmi szervezetek feladatul kapták oktatók kijelölését, akik a szakmagyakorlók képzését fogják megvalósítani. Ehhez a feladathoz igazodva a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 19 fő oktatót jelölt, ők önkéntesen vállalták az oktatásokon való részvételt. Képzésüket a Belügyminisztérium szervezte és bonyolította több csoport részére 2-2 nap keretében (1 nap elméleti, jogszabályi alapok, 1 nap gyakorlati foglalkozás). A 19 fő delegálásával a BPMK adta a legnagyobb létszámú oktatói gárdát.
Szakmagyakorlóink részére a képzéseket 2013. július hónaptól hirdettük, majd az első képzésünk augusztus 5-én valósult meg (országosan elsőként). Figyelembe véve a jogszabály akkori állapota szerinti bevezetési kötelezettséget augusztus hónapban heti 1-2 képzést sikerült hallgatósággal megtölteni (8-17 fő).
Az október 1-i bevezetéshez közeledve az érdeklők és jelentkezők száma is jelentősen növekedett. Szeptember második felétől, december közepéig heti 5-8 csoport indítása vált szükségessé. Jelentkezőket igyekeztünk nem visszautasítani, ha a napi jelentkezők száma meghaladta a 24-25 főt, ketté bontva a csoportot tartottuk a képzéseket. Meghirdetésre került képzések mindenki (kamarai tagságtól függetlenül) jelentkezhetett. Ezzel párhuzamosan több céggel is együttműködési megállapodás keretében képeztük munkavállalóit. Nyilvános képzéseinket, a jelentkezők érdekeit, lehetőségeit figyelembe véve a Lurdy Házba szerveztük, itt további járulékos költségeik nem jelentkeztek (pl. parkolás).
Minden képzésünkre biztosítottuk az internet elérést a résztvevők részére. Lehetőség volt az oktatáson saját számítógép használatára, illetve aki nem rendelkezett ilyen eszközzel, annak biztosítottuk a bérlés lehetőségét. Előzetesen megadtuk milyen felkészítés szükséges a számítógépekre, aki ezt nem tudta magának megoldani, a helyszínen segítséget nyújtottunk a telepítések elvégzésében, beállításokban és egyéb jelentkező műszaki problémák megoldásában.
Képzéseink időbeosztása:
2 tanóra jogi képzés: vonatkozó jogszabályok és elméleti alapok (túlnyomó többségében a joganyag kidolgozásában, módosításában résztvevők voltak előadóink)
6 tanóra gyakorlati képzés: építőiparban gyakorlott, BM képzését elvégzett oktatókkal oldottuk meg.
Minden csoport megszervezésénél törekedtünk a kiscsoportos képzési formára, a téma minden esetben megkívánta. Amennyiben a hallgatóság létszáma (csoportonként) meghaladta a 15-20 fő, abban az esetben 2 fő gyakorlati oktató állt rendelkezésre.
Már az oktatások alkalmával is mutatkoztak problémák:
•    több kolléga nem rendelkezik megfelelő eszközökkel (laptop, szkenner,stb.), mobilnettel
•    számos szakmagyakorló számítástechnikai ismeretei, gyakorlata hiányos
•    több esetben a fogalomrendszerbeli eltérések okoznak értelmezési zavarokat
•    rendszerbe belépéshez ügyfélkapus regisztráció szükséges (ezzel kevesen rendelkeznek még), melyről most felvilágosítást kapnak
•    offline módú használat (ÁNYK program) nem felhasználóbarát.