BPMK

E-mobilitás másképpen II.

A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, a Hungexpo, a Jedlik Ányos Klaszter, és az MTA Természettudományi Kutatóközpont közös konferenciát rendez E-mobilitás másképpen II. címmel október 19-én, Budapesten, a Hungexpo 25. épületében. A szakmai napot a BPMK kötelező szakmai továbbképzésként ismeri el.

A résztvevők összetétele: a témát művelő szakemberek és az MMK gépészeti, a közlekedési, az energetikai tagozatok továbbképzésben részt venni szándékozó tagjai. Kísérő rendezvény helyszíne: Automotive Hungary 2016 kiállításon az e-mobilitás stand, A 107.
A kiállítás nem a jelenre, hanem a jövőre irányul, ezért bemutatjuk a teljes vertikumát annak, hogyan lesz a tényleges zöld energiából (napelem, szélkerék, stb.) hidrogén, és ez a hidrogén hogyan hajt meg járműveket üzemanyagcella segítségével.

Bevezető gondolatok, célkitűzés: Az elektromobilitás mind polgári, mind katonai, mind kormányzati szinten világszerte az érdeklődés és a fejlesztés középpontjában áll, részben hatékonysági, energetikai, de elsősorban környezetvédelmi szempontok miatt. Hazánkban is előtérbe került ez a kérdés, ezért a Kormány megindította a Jedlik Ányos programot.
Az e-mobilitás bevezetése azonban nem csak azt jelenti, hogy az autóban a belsőégésű motort ki kell cserélni egy villanymotorra, de még azt sem, hogy a jármű konstrukciója alapvetően meg kell, változzon, hanem folyamatosan az az egész gazdaság átalakítását eredményezi. Hiszen új iparágak keletkeznek, új képzéseket kell indítani, szakembereket át kell képezni, az ipari fejlesztések területei megváltoznak, stb.
A cél egyértelmű, de a hogyan még vitatott. Hogyan lehet megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek gazdaságosak, leginkább a megújuló energiákra épülnek, nem szennyezik a környezetet és a felhasználót nem kényszerítik megszokott kényelmének a feladására? A világon ezekre a kérdésekre még nem születtek meg az egyértelmű szakmai megoldások.Az elektromos járművek energiaellátására pillanatnyilag két technológia fejlődik egymással párhuzamosan és majd talán egymást kiegészítve: az akkumulátor valamint a tüzelőanyag-cella. Ez utóbbi lehet hidrogén vagy metanol üzemű. Átmeneti lehetőségként pedig a hibrid megoldás is kínálkozik.Mindegyiknek léteznek előnyei és hátrányai és ezért is képzelhető el a jövőbeli szinergia, amely minden bizonnyal az egyes technológiák előnyeit fogja ötvözni.  A konferencia,az e-mobilitás bevezetését eredményező globális átalakítások problémaköre mellett, ezeket a lehetőségeket járja körül és fogalmazza meg érveit és ellenérveit a pillanatnyi és távlati megoldási lehetőségek figyelembevételével, szigorúan a műszaki megoldások tükrében.


PROGRAM

8:30 –  Érkezés és regisztráció
9:00 – 9:15 Megnyitó (Kassai Ferenc) és köszöntők (Lepsényi István)
 
 
1. rész: Az elektromobilitás jelentősége
Levezető elnök: dr. Tompos András
9:15 – 9:45 Az e-mobilitás befektetés a jövőbe
(Dr.-ing. Anisits Ferenc, BMW dízel fejlesztés ny. igazgatója)
9:45 – 10:05 Az e-mobilitás komplex kihívásai: elektromobilitás az oktatásban, fejlesztésben, médiában, fórumokon
(Dr. Czinege Imre professor emeritus, SZE)
10:05 – 10:25 Energiafordulat; zöld áram a megújuló energiákból
(Dr. Tóth László professor emeritus, SZIE)
 
2. rész: Felkészülés az elektromobilitási váltásra
Levezető elnök: dr. Sztranyák József
10:25 – 10:45 Elektromobilitás a közösség szolgálatában - „.. göröngyös úton, sötét éjjelen…”
(Mészáros Csaba, az evopro csoport elnök-tulajdonosa)
10:45 – 11:05 Hazai energiahordozók tárolási fejlesztési eredményei. K+F és ipari bevezetés lehetőségei.
(Dr. Kulcsár Sándor ügyvezető igazgató, Accusealed Kft)
11:05 – 11:30 KÁVÉSZÜNET
11:30-11.50 Hidrogénüzemű tüzelőanyag-cellás technológiák, és azok jelentősége a nemzetközi járműgyártásban
(Csordás Antal fejlesztőmérnök, Kontakt-Elektro Kft.)
11:50 – 12:10 Tüzelőanyag-cellás járművek és a kapcsolódó hidrogén-töltőinfrastruktúra helyzete és várható jövője
(Mayer Zoltán, MHTE – Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület)
12:10 – 12:30 Mérnökszemmel az üzemanyagcelláról és a metanol gazdaságról
(Dr. Bánó Imre, az AeroConsult Mérnöki Iroda főmérnöke)
12:30 – 12:50 A metanol üzemanyag-cella fejlesztésének problémái
(Dr. Tompos András, igazgató, MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag és Környezetkémiai Intézet)
12:50 – 13:30 EBÉDSZÜNET

3. rész: Hazai aktivitások az elektromobilitásban
Levezető elnök: dr. M. Csizmadia Béla
13:30 – 13:50 A Műegyetem szerepvállalása a hazai e-mobilitás K+F-ben
(Dr. Jakab László dékán, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, BME)
13:50 – 14:10 Az e-mobilitás elfogadott fejlesztési programja a Jedlik Ányos Tervben, módosulások az elmúlt időszakban
(Pethő József, Jedlik Ányos Klaszter ügyvezető igazgató)
14:10 – 14:40 Lehetőségek az e-mobilitás „jövőképes” megoldására
(Lepsényi István, gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkár, Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárság)
14:40 - 15:30 Kerekasztal-beszélgetés a közeli és távolabbi lehetséges és szükséges feladatokról. A beszélgetésben minden jelenlévő részt vehet a vitavezető irányításával
15:30 Zárszó


Helyszín: Hungexpo, 25. épület
Időpont: 2016. október 19. 9:00 – 16:00
A résztvevők várható száma: 200 fő

A szakmai napot a BPMK kötelező szakmai továbbképzésként ismeri el.