BPMK

Tudástranszfer az e-learningről és e-kormányzásról


„Tudástranszfer az e-learningről és e-kormányzásról / digitalizációról helyi önkormányzati szinten” címmel rendezett konferenciát október 24-én Törökbálint város önkormányzata.

A rendezvény célja az volt, hogy folytassa a Norvég Alap és az önkormányzat által finanszírozott, helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása, önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel elnevezésű projekt keretében elkezdett magyar-norvég partneri együttműködést, valamint, hogy norvég és hazai kitekintést adjon a digitalizáció, az e-önkormányzás legújabb eredményeiről és az e-learning, valamint az élethosszig való tanulás szerepéről.
Ahogy dr. Solymár Károly infokommunikációért felelős helyettes államtitkár fogalmazott elmondta, hogy a kormányzat sokat tesz annak érdekében, hogy a digitalizáció folyamatába minden magyar állampolgárt és vállalkozást bevonjon. A digitális kor győztesei azok lesznek, akik rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őket a változások befogadására, és képesek alkalmazkodni a mai, felgyorsult és folyton változó környezethez.
Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Magyar Mérnöki Kamara általános elnökhelyettese az „E-government megvalósításának feltételei” című előadásában ismertette az ÁROP-1.1.19.-2012-2012-0009 pályázat keretein belül készült, a „Zöld Könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól” című akciótervet, melynek célja; a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában meghatározott intézkedések részletesebb kifejtése; és ami akciótervi szinten meghatározza a különböző pillérek megvalósításához szükséges  teendőket, számba veszi a szükséges eszközöket/erőforrásokat és kijelöli az egyes intézkedések megvalósításáért felelősöket.
Az infokommunikációs szektor mind gazdasági, mind társadalmi értelemben jelentős szerepet játszik Magyarországon. Az IKT-ágazat a magyar GDP mintegy 12%-át adja, az ebben az iparágban foglalkoztatottak száma pedig az OECD országok többségével összevetve is kiemelkedően magas. Az infokommunikáció horizontális, gazdaságsegítő szerepéből adódóan a nemzetgazdaságban kitüntetett szerepet tölt be. A digitális állam megvalósításához átfogó cél, hogy a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások működését stabil és biztonságos informatikai háttér támogassa, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak, a lakosságot és a vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak digitális, széles körű, nyilvános hozzáférhetővé tételét. Fel kell számolni a még optikai körzethálózattal el nem ért, ún. „fehér” településeket, az NGA helyi hálózatok kiépítésével egyidejűleg, továbbá szükséges a háztartások 50%-nak legalább 100 Mbps sebességű internet szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosítása is, az államigazgatás és az önkormányzatok kiszolgálására hivatott állami hálózatok továbbfejlesztése, földrajzi kiterjedésének megnövelése új végponti csatlakozások kiépítésével, az átviteli sebesség növelése és a közigazgatási intézmények IKT konszolidációjának folytatása. – mondta, majd kiemelte, hogy a digitális Magyarország megvalósításának lényeges eleme a szupergyors internet hálózat kiépítése. – A Program határidőben történő megvalósulását akadályozó tényezők lebontása érdekében, a Kamara rendszeres egyeztető megbeszéléseket tart az érintett minisztériumokkal, a lebonyolításért felelős ügynökséggel és a hatóságokkal (legutóbb szeptember 7-én).
Kassai Ferenc beszédében kiemelte az innováció és az okos települések szerepét a fenntartható fejlődésben. Véleménye szerint égető a társadalom szemléletformálása, hiszen az emberek még napjainkban is az olcsó és végtelen mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozók tévhitében élnek, pedig az eddigi fogyasztási szokások a jövőben nem fenntarthatóak, viszont az e-Magyarország kiépítésével, a digitalizáció észszerű felhasználásával, a környezet tudatos védelmével, az energiatakarékosság napi rutinná válásával elérhetjük azt, hogy az emberek életminősége javuljon és élhető városok, települések jöjjenek létre, a ma és a jövő generációinak.
A Szupergyors Internet Programhoz kapcsolódóan dr. Kelemen Csaba főosztályvezető – Infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztési főosztály – bemutatta az államtitkárság négy fő területét, amelyen tevékenykednek: gazdaság fejlesztés, szélessávú infrastruktúra fejlesztés, digitális készségek fejlesztése – mindannyiunkat érinti és fontos szerepe van a versenyképességben-, kormányzati IT. Ismertette Magyarország 2018-ra kitűzött vállalásait, az azokhoz kapcsolódó kihívásokat és fejlesztéseket.
A konferencia ünnepélyes megnyitását követően az e-learning és az élethosszig való tanulás szerepéről az e-kormányzás és az okos város megvalósulásában, a nemek közötti esélyegyenlőségről az önkormányzatoknál, a távmunka támogatásáról, valamint a digitalizáció szerepéről az önkormányzat működtetésben témákban hallhattak előadásokat az érdeklődők.