BPMK

Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról

Index:

A partnerségi megállapodás fő üzenete:

1.    Nemzeti prioritások (OFTK alapján)
–    Fókuszban a gazdaságfejlesztés
•    Források 60%-a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési OP-okban
•    Uniós és hazai közös metszet, 4 kiemelt tematikus cél:
(kutatás- fejlesztés-innováció, KKV fejlesztés és versenyképesség, foglalkoztatás, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság)
2.    Megújul a végrehajtás (szolgáltatás-orientált, egyszerűbb eljárások és intézményrendszer)

3.    Szükség van területileg decentralizált, térségi alapon szerveződő fejlesztésekre:
–    megyék
–    nagyvárosok és térségeik
–    helyi szint
–    területileg decentralizált fejlesztések fókuszában.
4.    Országos jelentőségű területi problémák/lehetőségek:
       – kiemelt feladatok, ágazati OP-k gondozzák (pl. Balaton, LHH³, Növekedési       Zónák)
----------------
³ Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programja

Operatív Programok a 166/2012.(XII.17.) Kormányhatározat szerint:

Operatív program megnevezése

Forrás

tervezésért első helyen felelős tárca

Irányító hatóság elhelyezése

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

ERFA,ESZA

NGM

NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (KNOP)

KA,ERFA

NFM

NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

KA,ERFA

NFM,VM

NFM

Emberi Erőforrás- Fejlesztési OP (EFOP)

ESZA,ERFA

EMMI

EMMI

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

ERFA,ESZA

NGM

NGM

Terület-és Településfejlesztési OP (TIOP)

ERFA,ESZA

NGM

NGM

Koordinációs OP (KOP)

KA

ME

ME

Vidékfejlesztési OP (VOP)

EMVA

VM

VM

Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

ETHA

VM

VM

Rövidítések magyarázata:
ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA – Európai Szociális Alap
EMVA – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ETHA – Európai Tengerügyi és Halászati Alap
KA – Kohéziós Alap