BPMK

Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról

Index:

Partnerségi megállapodás – 2014-2020-as nemzeti fejlesztési prioritások:

•    A Partnerségi Megállapodást az EU Bizottsága hagyja jóvá, Magyarország Kormányával folytatott egyeztetések után. A PM az 1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával, a szaktárcák közreműködésével készül.
•    A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Kormányhatározat intézkedik a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről
•    A Kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásáról kötendő Partnerségi Megállapodás első tervezetével egyetértve úgy dönt, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, amely

1.    a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén,
2.    a foglalkoztatás növelésén,
3.    az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán,
4.    a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén,
5.    a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán
    mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik.