BPMK

Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról

Index:

Főbb változások 2014-től

•    Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 célterület)
•    Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni)
•    Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek)
•    3 régiókategória (Magyarországon 2 fajta – konvergencia, fejlett régió) Budapest és Pest megye a fejlett régió kategóriába került.
•    Vidékfejlesztés, és ETE¹ programok együtt-tervezése
•    Új térségi integrációs eszközök bevezetése:
–    Integrált térségi beruházások (ITI)
–    Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER kiterjesztése
•    A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú és a rugalmas forrásfelhasználást biztosító integrált OP-k
•    Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER² jellegű akciók
•    Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak
•    OP készítés koordinációja – NGM és érintett minisztériumok
•    Koncentráltabb forrásfelhasználás – még tisztázásra váró lehatárolási területek tisztázása folyamatban van
•    Erős gazdaságfejlesztési fókusz – források 60%
•    Források 40%-a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság.
    (Megjegyzés: az Unió felé a régiók statisztikailag megmaradtak, viszont a magyar     fejlesztés a megyékre fókuszál.)
----------
¹Európai Területi Együttműködés
²Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért