BPMK

Kassai Ferenc publikációk (32)

Válogatás főbb sajtómegjelenéseinkből


 

A JÁRHATÓ ÚTRÓL

A napokban – ha szabad így fogalmaznom, mérnökszemmel –, fontos hírre lettem figyelmes a sajtóban. György Lászlótól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárától idéztek, aki a következőt mondta: „A koronavírus-járvány igazolta a 2010 óta követett kormányzati megközelítést, amely szerint, amit csak lehet, érdemes itthon gyártani, hiszen ezzel az önellátási képességek megerősítése mellett a hazai munkahelyeket és a magyar családok megélhetését támogatjuk”. Örömmel olvastam a kormány magas rangú képviselőjének az álláspontját. Ezt, mi a mérnöki kamarában, teljes mértékben osztjuk, és többször is hangot adtunk annak a véleményünknek, hogy a magyar mérnöki szürkeállomány kiaknázása, a magyar mérnöki tehetség itthon történő kamatoztatása a patrióta gazdaságpolitika számára – az ország számára – a legjobb és leggyümölcsözőbb befektetés.

Erről szeretnék az alábbiakban szólni.
Először is: van egy biztos műszaki-mérnöki örökségünk, amely legalább két évszázad óta megmutatja ország és világ előtt a magyar mérnöki tudást az építészettől a gyógyszergyártásig számtalan területet felölve; ezeket fölsorolni is nehezen lenne most. Van hosszú ideje magas színvonalon, a mindenkori követelményeknek megfelelően működő mérnökképzés Magyarországon, amely a kisebb-nagyobb hullámvölgyek, átszervezések mellett is értékteremtő, értékőrző mérnök-generációkat nevelt föl; ők a derékhad, akikre mindig számítani lehet, és akik közmegbecsülést szerezve munkálkodnak a mindennapokban. A mérnöki szakmák képviselőit a munka iránti alázat jellemzi, saját tudásuk megbecsülése, a megújuló-átalakuló igényekhez való alkalmazkodás. Van egy erőteljes mérnöki gondolkodásmód, amely képes azonnal reagálni a hétköznapi eseményekre, például ahogy ez történt, emlékezhetünk rá a vörösiszap-katasztrófa idején, vagy közelebbről a vírusjárvány nehéz, kezdeti időszakában. Ez utóbbiban mutatkozott meg a mérnöki gondolkodásmódnak az alkotó szellemet tartalmazó eleme, amely az innovációban és együttműködésben öltött testet: az orvosi műszergyártásban, például a lélegeztető-gépek megalkotásában. Ezek a tartóelemek mind hasznosulnak a patrióta gazdaságban – ez a mérnöki tudás fizetődik ki, amikor munkahelyteremtésről, önellátási képességről beszélünk, vagyis egy kiszámítható és megbízható patrióta gazdaság létét tartjuk a szemünk előtt.
Azt a gondolatot tehát, hogy amit csak lehet, gyártsunk itthon, használjuk hozzá a magunk tudását, alkotóerejét, régóta szorgalmazza a mérnöktársadalom. Meggyőződésem, hogy ez helyes, járható út. És mi mérnökök ebben a vonatkozásban is tesszük a dolgunkat – szenvedéllyel és elhivatottsággal, mert a mérnöki munkának állandó jelenléte van a gazdaságban; és örömmel vesszük azt is, hogy ehhez a kormányzat megfelelő klímát, támogatási rendszert, ösztönzést kínál, amellyel reményeim szerint mind többen fognak élni.
Ma a legtöbbször hangoztatott fogalom az innováció, mondhatjuk „divatos”, mindenhonnan ez köszön vissza. A legtöbb esetben joggal használható ez a fogalom, gondoljunk csak arra, hogy a koronavírus-járvány idején a mérnöki innováció, a kutatás-fejlesztés milyen nagy értékhányaddal járult hozzá a gyógyításhoz, a járvány megfékezéséhez. A mérnöki alkotókészség is leginkább az újban, a jobbításban találja meg értelmét – ezt régóta hangsúlyozza a mérnöki kamara. Viszont tisztában vagyunk azzal is, hogy nem versenyezhetünk a világ tudományos és gazdasági nagyhatalmaival, anyagi forrásaink hozzájuk mérten csekélyek Nincs illúziónk ebben a vonatkozásban, de többletértéket jelenthet a patrióta gazdaságunk számára a magyar mérnöki tudás, kreativitás a mérnöki helytállás minősége, milyensége. Ezt kell megtanulni az egyetemeken, ezt kell megtanítani a felsőoktatásban, mert így annak hatékonyságával bátran nagy értékhányaddal járulhatunk az ipar termelékenységéhez – ezzel versenyképessé válunk a világban, és mindazzal, amit létrehozunk, a magyar gazdaság gyarapodik majd.
Ezt tartjuk járható útnak! Valóban: amit csak lehet, gyártsunk itthon, tartsuk meg és aknázzuk ki a magunk számára a mi alkotóerőnkben meglévő lehetőséget!

Megjelent a Világgazdaság 2020. augusztus 25-i lapszámában.

A HAZAI MUNKERŐ BECSÜLETE

A legjobb munkaerő a hazai munkaerő, mert tudása, energiája itthon, a saját javunkra kamatozik, minket szolgál. Ez jutott eszembe a május 11-diki lapszámukban olvasható cikkről, amely arról számol be, hogy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) erőfeszítéseket tesz a külföldön, építésben dolgozó magyar munkaerő hazacsábítására. A magyar mérnöktársadalom képviseletében néhány bátorító gondolatot fűznék ehhez a nagyszerű és időszerű kezdeményezéshez.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Mi drágíthatja a beruházásainkat?

Lépten-nyomon halljuk, olvassuk, hogy egy-egy beruházás költségei a tervezetthez képest jóval magasabbak, legyen szó állami(uniós), önkormányzati vagy magánberuházásról, vagy akár saját lakás építéséről. Ennek több – olykor előre nem látható – oka lehet.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

MILYEN SZAKKÉPZÉST AKARJUNK?

Nehéz jó iparost találni a kisebb háztartási hibák orvoslásához, tapasztaljuk, hogy megjelentek a „hiányszakmák”; hol alul, vagy túlképzünk, megint vagy ismét nincs helyes és egészséges oktatási struktúránk. Vagyis olyan, amelyet az ország hasznosítani tudna.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Egyenes beszéd 


A külföldi mérnököket, hogyha közbeszerzési pályázaton indulnak, mindenhol regisztrálni kell, a BPMK elnöke szerint a testület vétlen abban, hogy Magyarországnak mégis 75 milliárd forintos büntetést kell fizetnie az Uniónak külföldi mérnökök kötelező regisztrációja miatt. A hazai regisztráció egyébként egy-két nap alatt könnyen megtörténhet, a szabályt nem a kamara találta ki.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Az épületek energetika tanúsításának ellenőrzéséről 


Amikor felmerült néhány évvel ezelőtt, hogy az épületek energetikai viszonyait meg kellene határozni, elég sokan még nem értették, miért fontos ez? Egyesek újabb, költséges intézkedéseket vizionáltak. Mára már nagyon kevesen gondolkoznak így.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Gondolatok az új uniós ciklus előtt


Az uniós fejlesztések ügye az elmúlt hetekben politikai slágertémává vált az után, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az elkövetkező, a választások idejéig tartó kormányzati időszak egyik leghangsúlyosabb céljának az uniós források minél hatékonyabb fölhasználását jelölte meg.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Műszaki Értelmiség Napja 


Az Újvárosháza Díszterme adott otthont szeptember 19-én a nyolcadik Műszaki Értelmiség Napja szakmai rendezvényének, amelynek témája a közlekedésfejlesztés volt. Az esemény Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodásának keretében jött létre.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Van mit újragondolni


A magyar mérnöktársadalom nevében többször adtam hangot a felsőoktatás helyzetéről, hiányosságairól. Mindig a jobbító szándék vezetett, hiszen ország-gyarapodás nincs megbízható, és kiszámítható értelmiségi utánpótlás nélkül.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Egy kiállítás margójára


Budapest 100 éves házainak bejárása, testközelből való megismerése a felfedezés örömével szolgál mindnyájunknak, hiszen elámulunk azon a hatalmas, és többnyire titokban maradó építészeti kincsen, amelyet Budapest épületei, és udvarai őriznek, és az érdeklődőknek nyújtanak.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Nyer vele Budapest, nyer vele az ország


Magyarország gazdasági eredményeihez a legfontosabb hozzájárulások egyike az uniós pénzek hathatós felhasználása; ez optimális esetben azt jelentheti, hogy a rendelkezésre álló európai forrásokat megpróbáljuk a lehető legjobb hatásfokkal kiaknázni.
(A teljes cikk a Budapest folyóirat, 2015. júniusi számában jelent meg.)

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Visszaköszönnek a régi bajok


Az első uniós költségvetési ciklusunk végén már látható, hogy talán a történelmünk során csak XIX. század fordulóján megvalósult fejlődéshez mérhető Magyarország gazdasága szempontjából az unió támogatások rendszere.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Az EU pénze – a mi esélyünk 


A kifutó 2007-2013 időszak tapasztalatai és az EU 2014-2020 perspektívái az életképes, pénzügyi-gazdasági szempontból is kiegyensúlyozott, fenntartható és átlátható támogatási-pályázati célokra irányul. Tehát bárhogyan is alakuljon a most záruló uniós költségvetési ciklusnak az egyenlege, vigyázó szemünket már az új támogatási időszakra kell fordítani!
(Teljes cikk: Népszabadság 2015. augusztus 21.)

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Mindenütt ott van a mérnökök kamarája


A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK), mint neve is mutatja a főváros és a megye területén élő és dolgozó műszakiak, alulról építkező hivatásrendi kamarája, s mint ilyen az országban a legnagyobb létszámú. A tervező és szakértő mérnökök száma mintegy 10 000, de ugyancsak ide tartoznak a műszaki ellenőrök és a felelős műszaki vezetők is.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

A város és folyója


A vízgazdálkodás olyan tudományos és mérnöki kérdésköröket ölel fel, amelyek alapvetően befolyásolják életkörülményeinket, ezért közérdeklődésre tartanak számot. Ezért nekünk, mérnököknek az a feladatunk, hogy megalapozott szakmai érveinkkel megváltoztassuk a vízzel kapcsolatos, társadalmilag káros nézeteket.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Energiamegtakarítás, rezsicsökkentési lehetőségek Budapesten


Ma Magyarországon mintegy 750 ezer paneles, illetve iparosított technológiával épült lakás van. Ez a szám a hazai lakásállomány kb. 15%-a, de 2,5 millió magyar ember otthona. Budapesten, mintegy 890 000 lakás van, melyből több mint 200 000 paneles, illetve iparosított technológiával épült. 


 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Naprakész mérnöki segítség 


A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kapcsolattartói hálózatot hozott létre azért, hogy a mérnökök szűkebb pátriájuknak még hasznosabb polgárai lehessenek. Felajánlottuk tagjaink segítségét a lakóhelyük, működési területek szerinti önkormányzatoknak. Naprakészen tudjuk jelezni, hogy hol, mikor, milyen mérnöki feladatok jelentkeznek, azaz az önkormányzatok vezetőivel és a helyi szakembereinkkel összefogva segítjük egymást a feladatok megoldásában.


 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Pozitív várakozások az építőiparban


A mintegy négymillió lakást kitevő állománynak legalább fele nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hő-technikai követelményeknek; a középületek esetében az arány még rosszabb. Az ország energiafelhasználásának pedig közel 40%-a az épületeink energiaellátására fordítódik, melynek kétharmada a fűtés és a hűtés számlájára írható.

 • Utolsó módosítás: kedd, 14 november 2017 08:53

LEHETŐSÉGEK ÉS BUKTATÓK A DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSBAN

Sokszor halljuk a médiában, hogy kormányzati cél az, hogy az internet 2018 végére minden háztartásba eljusson. A kormány egyértelmű szándéka, hogy a digitális átalakulásnak minden magyar polgár nyertese legyen, és Magyarország Európa legsikeresebb országai közé tartozzon. Ez egybeesik az Európai Unió által meghirdetett internet-menetrenddel, mely azt célozza, hogy Európa az IT szektorban is globálisan versenyképes legyen.

 • Utolsó módosítás: kedd, 14 november 2017 08:32

Egyedül nem megy!

Örömmel olvastam a Magyar Idők 2017. július 7-i számában Pintér Balázs cikkét „Főmérnökök kellenének a nagyobb településeken” címmel. A cikkhez kapcsolódóan a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökeként néhány gondolatot szeretnék fűzni. 


 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

KISZÁMÍTHATÓ ÉRTELMISÉGI UTÁNPÓTLÁST!

Népszerű az elmúlt negyedszázad oktatáspolitikájának bírálata, ám a sok üres szólam nem sok jót ígért eddig sem, és úgy gondolom, a mindenáron való kritikai attitűd nem kecsegtet a jövőben sem értékelhető eredménnyel. Az oktatás kérdéseit hideg fejjel, józanul kell átgondolni, a problémákat és a megoldási módokat higgadt érveléssel kell megtalálni. A felsőoktatás minősége nemzeti sorskérdéssé vált.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Ráfizetnek a trükkös tanúsítók

Még mindig előfordul a hibásan kiállított energetikai tanúsítvány, januártól már komoly pénzbüntetéssel is szankcionálhatók a sokat hibázó tanúsítók, bár ez a tévesen felminősített épületekben lakást vásárlókat aligha vigasztalja.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

FELÚJÍTÁST, ENERGIATAKAÉKOSSÁGOT!

Lapjuk október 5-dikei számában gondolatébresztő cikk jelent meg Közel hétszázezer otthon szorulna felújításra címmel. A magyar mérnöktársadalom nevében szeretnék hozzászólni a fölvetett problémához, amely régóta foglalkoztat.
Elöljáróban leszögezem, hogy ahol mód van rá, ahol érdemes, ahol gazdaságos, ott újítsuk fel a régi épületeket! És – a figyelemfölkeltő írás mondanivalójához csatlakozva – az esztétikai állagmegóvás mellett kötelezzük el magunkat az energiatakarékossági szempontok kielégítése mellett is. Továbbá arra, hogy a kormányzat találjon egyensúlyt a lakásállomány és közintézmények korszerűsítésére felhasználni kívánt források között.

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Az 5%-os ÁFA és az épületfelújítások

Az építőipar különleges helyet foglal el a nemzetgazdaságban. A nemzetközi és a hazai gyakorlat, valamint a tudományos kutatások igazolják, hogy az építőipari termelés hozzájárul: a gazdaság növekedéséhez, a környezet formálásához, a szegénység csökkentéséhez, a többgenerációs munkanélküliség felszámolásához és nem utolsó sorban a lakosság életkörülményeinek javításához, elégedettségéhez.


 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

ÚJ SZEREPKÖRBE KERÜLHET AZ ÉPÜLET-FELÚJÍTÁS

Új építés, és épület-felújítás – a két fogalom más-más tartalommal jelenik meg a társadalmi és szakmai felfogásban, a két fogalom azonban összeegyeztethető, mi több, egyenrangú szerepet is kaphat az építésgazdaság szempontjából. A lakásépítéssel kapcsolatban ugyanis nem szabadna csak az új építésről beszélni és kizárólag azt támogatni. Az épület-felújítás is támogatást érdemel, sőt az lenne az igazán hasznos, ha a kettő párhuzamosan történne, mert akkor a településeink és a városaink megőriznék a történelmi arculatukat  és a jelenkor vívmányait. Erre a fontos szempontra szeretném a cikkemben fölhívni a figyelmet.

 • Utolsó módosítás: kedd, 14 november 2017 08:20

Mitől jó egy beruházás?

(Megjelent a Magyar Nemzet 2014. október 16-i számában)

 • Utolsó módosítás: szerda, 30 november -0001 00:00

Okosan a mérnökképzésről

(Megjelent a Magyar Nemzet 2014. július 16-i számában)

 • Utolsó módosítás: péntek, 18 július 2014 14:02

Ne mutogassanak a mérnökökre

(Megjelent 2014. 01.18-án a Magyar Nemzetben)

 • Utolsó módosítás: csütörtök, 14 augusztus 2014 15:47

Energiahatékonyság, Új dimenziók

(Megjelent a Magyar Nemzetben 2014. 03. 29-én, Energiahatékonyság, rezsicsökkenés címen)

 • Utolsó módosítás: csütörtök, 14 augusztus 2014 15:47

Az oktatás nemzeti sorskérdés

(Megjelent a Magyar Nemzetben 2014. május 7-én Az oktatás mindig kulcskérdés címen)

 • Utolsó módosítás: csütörtök, 14 augusztus 2014 15:47

Elnöki köszöntő

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökeként köszöntöm honlapunk látogatóit.

 • Utolsó módosítás: hétfő, 07 július 2014 10:43
Subscribe to this RSS feed